Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023

9.923,70€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για την αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικά κτήρια του Δήμου

9.923,70€  θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για την αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικά κτήρια του Δήμου Συγκεκριμένα για τα κτήρια των Δημοτικών Σχολείων του  Γονίμου, Μεγαλοχωρίου και Μανδρακίου,

ΘΕΜΑ: «Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικά κτήρια του Δήμου Σιντικής».
Α Π Ο Φ Α Σ Η 430/22-08-2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της εργασίας με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικά κτήρια του
Δήμου Σιντικής», συνολικής αξίας 9.923,70€ (Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνει το από 06/07/2023 και με αριθμό 14/2023 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών του Τμήματος
Τεχνικών Υπηρεσιών.
Γ. Αναθέτει στον κ. Παρπουτζίδη Χαράλαμπο, Κύρια Δραστηριότητα: Κατασκευαστικές εργασίες
κτιρίων για κατοικίες και μη, Διεύθυνση: Ομαλό Σιντικής Σερρών, Τ.Κ. 62043, A.Φ.M.: 043990562,
Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ, τις εργασίες για την «Αποκατάσταση ζημιών σε δημοτικά κτήρια του Δήμου Σιντικής».
Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στα παρακάτω Δημοτικά Κτίρια:
 Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Γονίμου.
 Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου.
 Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Μανδρακίου.
Ανά Δημοτικό κτήριο προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες:
1) Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Γονίμου.
Α. Επιχρίσματα: 146,17 μ2
Β. Επικεράμωση: 64,28 μ2
2) Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου.
Α. Επιχρίσματα: 167,26 μ2
Β. Επικεράμωση: 10,71 μ2
3) Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Μανδρακίου.
Α. Επιχρίσματα: 142,50 μ2
Β. Επικεράμωση: 7,14 μ2
Διαβάστε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου