Κυριακή 20 Αυγούστου 2023

Κνισοβίτης Αλέξανδρος

Κνισοβίτης Αλέξανδρος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο Μουζάκι Τρικάλων, του 782 Λ.Γ.Μ. Εξαφανίσθηκε στο Κλειδί Σιντικής στις 15 Ιουνίου 1948.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου