Σάββατο 19 Αυγούστου 2023

Ίζος Αντώνιος

Ίζος Αντώνιος του Νικολάου, Οπλίτης Μ.Ε.Α. Γεννήθηκε στην Κερκίνη Σιντικής Σερρών το 1918, της Μ.Ε.Α. Κερκίνης. Έπεσε μαχόμενος στην Κερκίνη στις 5 Αυγούστου 1949.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου