Κυριακή 20 Αυγούστου 2023

Καλπακίδης Δημήτριος

Καλπακίδης Δημήτριος του Δημητρίου, Στρατιώτης Μ.Α.Υ.: Γεννήθηκε στην Ανατολή Σιντικής Σερρών το 1929, της Μ.Α.Υ. Ανατολής. Έπεσε μαχόμενος στην Ανατολή Σερρών στις 18 Μαρτίου 1947.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου