Σάββατο 19 Αυγούστου 2023

Ίντσος Θεόδωρος

Ίντσος Θεόδωρος του Δημητρίου, Στρατιώτης: Γεννήθηκε στο Ποντισμένο Σιντικής Σερρών το 1915, του 86 Τ.Ε. Έπεσε μαχόμενος στο ύψ. Ουσίτα στις 3 Σεπτεμβρίου 1948.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου