Σάββατο 19 Αυγούστου 2023

Ιωάννου Γεώργιος

Ιωάννου Γεώργιος του Χρήστου, Οπλίτης Μ.Ε.Α.: Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1892, της Μ.Ε.Α. Σιμώνος Σιντικής. Έπεσε μαχόμενος έξω από το χωριό Σιμώνα την 1 Σεπτεμβρίου 1948

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου