Σάββατο 19 Αυγούστου 2023

Ιλλαρίδης Ιωάννης

Ιλλαρίδης Ιωάννης του Παναγιώτη, Οπλίτης Μ.Ε.Α.: Γεννήθηκε στη Βυρώνεια Σιντικής Σερρών το 1928, της Μ.Ε.Α. Βυρωνείας. Στρατολογηθείς βιαίως από τον Δ.Σ.Ε. στις 25 Αυγούστου
1948, εκτελέσθηκε στην περιοχή Τριεθνούς Μουριών στις 2 Οκτωβρίου 1948.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου