Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023

Συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης μεταφορικών αγωγών ύδρευσης στο Νέο Πετρίτσι.

Συνεχίζονται  οι εργασίες αντικατάστασης μεταφορικών αγωγών ύδρευσης στο Νέο Πετρίτσι.
Πρόκειται για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 485.000,00€ και χρόνο περάτωσης 9 μηνών.
  *  Αντικατάσταση του δικτύου μεταφοράς μεταξύ των σημείων από το αντλιοστάσιο Παλιά Στάση στο αντλιοστάσιο Γήπεδο – Ενδιάμεσο αντλιοστάσιο.
  * Αντικατάσταση των αντλιών με αντλίες νέας γενιάς καλύτερης απόδοσης, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας.
  * Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και τηλεδιαχείρισης, επιτυγχάνοντας σταθερή λειτουργία και εξοικονόμηση ενέργειας και υδάτινων πόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου