Σάββατο 19 Αυγούστου 2023

Καραπετρίδης Δημήτριος

Καραπετρίδης Δημήτριος του Ιωάννη, Οπλίτης Μ.Ε.Α.:
Γεννήθηκε στο Καμαρωτό Σερρών το 1928, του 86 Τ.Π. Φονεύθηκε από έκρηξη νάρκης στο Σ.Σ. Τεπελάρι στις 14 Ιουλίου 1949.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου