Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023

Επαναδημοπράτηση του δημοτικού καταστήματος «ΟΑΣΗ» στην Κοινότητα Πλατανακίων

Επαναδημοπράτηση του δημοτικού καταστήματος «ΟΑΣΗ» στην Κοινότητα Πλατανακίων

Ο μ ό φ ω ν α ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει την εκμίσθωση με δημοπρασία του δημοτικού ακινήτου «ΟΑΣΗ» Πλατανακίων.
2. Ορίζει όπως ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας και το τίμημα της πρώτης προσφοράς
γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 134/2023.

Διαβάστε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου