Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023

Πρόστιμο στο Δήμο Σιντικής από το ΚΤΕΟ για το VOLVO της Υπηρεσίας Καθαριότητας

Πρόστιμο στο Δήμο Σιντικής από το ΚΤΕΟ για το VOLVO της Υπηρεσίας Καθαριότητας
Ο μ ό φ ω ν α ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την καταβολή δαπάνης ποσού διακοσίων ενός (201,00) € για την πληρωμή παράβολων
εκπρόθεσμου ελέγχου ΚΤΕΟ για το Όχημα ΦΙΧ Εργοστασίου Κατασκευής VOLVO τύπου FLM16 με
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-4530, που ανήκει στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 123/2023

Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου