Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023

296.693,56€ θα δώσει με Απευθείας Ανάθεση ο Δήμος Σιντικής για προμήθεια υλικών συντήρησης υποδομών

296.693,56€ θα δώσει με απευθείας ανάθεση ο Δήμος Σιντικής για :προμήθεια υλικών συντήρησης υποδομών

ΘΕΜΑ: Προμήθεια υλικών συντήρησης υποδομών (Τμήμα 5 – Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων, μη κτιριακά οικοδομικά υλικά για διάστημα 2 μηνών και Τμήμα 7- Υδραυλικά υλικά δικτύου άρδευσης για διάστημα 2 μηνών).

Α Π Ο Φ Α Σ Η 448/01-09-2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης υποδομών (Τμήμα 5 – Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων, μη κτιριακά οικοδομικά υλικά για διάστημα 2 μηνών και Τμήμα 7- Υδραυλικά υλικά δικτύου άρδευσης για διάστημα 2 μηνών).», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά παρέκκλιση συμφ. με την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016.
Β: Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζεται συνοπτικά η μέγιστη δαπάνη ανά Κ.Α.Ε. του Δήμου Σιντικής για διάστημα 2 μηνών: 

Διαβάστε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου