Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

3.150,00€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για ενοικίαση περιπτέρου στην SEREXPO 2023

3.150,00€ θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για ενοικίαση περιπτέρου στην SEREXPO 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Α/Α 188
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ύψους τρεις χιλιάδες εκατό πενήντα Ευρώ (3.150,00 €) για την
πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού
έτους 2023 για την Δαπάνη για την συμμετοχή του Δήμου Σιντικής στην SEREXPO 2023.
Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ SEREXPO 2023.
Α Π Ο Φ Α Σ Η 471/2023
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΤΗ
SEREXPO 2023», συνολικού ποσού 3.150,00€ με Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας η οποία περιλαμβάνεται στο από
19/09/2023 πρωτογενές αίτημα περί ενοικίασης ενός περιπτέρου 25 τ.μ.
 Γ. Αναθέτει στην εταιρία με την επωνυμία «ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕΡΡΩΝ (ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.)» με έδρα ΠΕΤΡΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, Τ.Κ. 62122, ΣΕΡΡΕΣ, ΑΦΜ:
999647490, ΔΟΥ: ΣΕΡΡΩΝ ,την ανωτέρω υπηρεσία (ενοικίασης ενός περιπτέρου εμβαδού 25
τ.μ.), έναντι του ποσού 3.150,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, προκειμένου να
συμμετάσχει ο Δήμος Σιντικής στην SEREXPO 2023 που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα
20-24/09/2023.
Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου