Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023

Θέση «Τραπεζοειδές »3,5 χμ. ΒΔ χωριού Άγκιστρου

Θέση «Τραπεζοειδές »3,5 χμ. ΒΔ χωριού.
Οικισμός Προϊστορικών και Ιστορικών Χρόνων. Περίβολος ιστορικών χρόνων [Παλαιοχριστιανικών–Βυζαντινών Χρόνων (;)]. Αμφικίονας Παλαιοχριστιανικών χρόνων από τη θέση «Τραπεζοειδές». Σέρρες, Αποθήκη 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Στο ύψωμα το οποίο βρίσκεται στα όρια με την βουλγαρία υπάρχει το λεγόμενο κάστρο του Αγκίστρου. Από τα ευρήματα ξέρουμε οτι συνέχισε να κατοικείται και μετά την πρωτοβυζαντινή περίοδο και αποτέλεσε σημαντικό οχηρό κατά των Σλάβων, Ούνων, Γότθων, κ.τ.λ.π. από το οποίο σήμερα επιφανειακά σώζονται λίγα ερείπια.
Αλλά τι γίνεται από κάτω; Απαιτείται περαιτέρω ανασκαφή στον χώρο. 

Βιβλιογραφία
—Ημερολόγιο αυτοψιών Νομού Σερρών (12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων).
—Μ. Βάλλα, ΑΔ 56-59 Β΄3β(2001-2004)Χρονικά, 702.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου