Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023

4.001,84 θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για την προμήθεια γραφικής ύλης για το Κέντρο Κοινότητας

4.001,84 θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για την προμήθεια γραφικής ύλης για το Κέντρο Κοινότητας

Αριθ. Πρωτ.: 7782/2023
Α.Δ.Α.:
Α/Α 186
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ύψους τέσσερις χιλιάδες ένα Ευρώ και ογδόντα τέσσερα Λεπτά
(4.001,84 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω
KAE του οικονομικού έτους 2023 για την Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και ξηρογραφικού χαρτιού
για τις λειτουργικές ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σιντικής.

Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου