Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

53.601,48€ έδωσε ο Δήμος Σιντικής για πολιτιστικές δράσεις (Επιχορήγηση Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ)

53.601,48€ έδωσε ο Δήμος Σιντικής για πολιτιστικές δράσεις

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ (Α.ΠΟ.ΔΡΑ.ΣΙ) ΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ
Αριθμός Εντάλματος 00550
Οικονομικό Έτος : 2023

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου