Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΕΡΡΩΝ : «ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ».


ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΕΡΡΩΝ : «ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ».

 ΠΡΟΣ   :  κ.κ. Βουλευτές
                Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών                

ΚΟΙΝ.   :  Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.-Μέλη Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.            
                 ΜΜΕ
                 Στρατιωτικές Υπηρεσίες


ΘΕΜΑ  :  Άμεση Αποκατάσταση Καθηκόντων Στρατιωτικών

ΣΧΕΤ.  :   Απόφαση Δ.Σ./Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. της 31 Αυγ 2023 (ΟΣΣ)

         1.   Το επαγγελματικό σωματείο μας επιθυμεί να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη συνεχή ανάθεση καθηκόντων στα εργαζόμενα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων πέραν της αποστολής τους, γεγονός που μας αναγκάζει να πούμε «ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ».

      2.  Θα ξεχάσουμε την Αποστολή μας και την κατάρτιση-ειδίκευση που λάβαμε στις εκπαιδεύσεις μας ως στρατιωτικοί. Επιλέξαμε ένα λειτούργημα-επάγγελμα υψηλής ευθύνης, σπουδάσαμε τη στρατιωτική επιστήμη και γινόμαστε ανειδίκευτοι εργάτες έως να μας ζητηθεί η εκπλήρωση της αποστολής μας για την οποία μετά θα μας ζητούνται ευθύνες.

       3.  Είμαστε παντού, σε Θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς, πυρόσβεση, πυροπροστασία και κατάσβεση πυρκαγιών), σε δομές φιλοξενίας μεταναστών (Hot spot), σε αποκομιδή απορριμμάτων (σκουπιδιών), σε εργασίες αποχιονισμού και συντήρησης οδικού δικτύου, σε μεταφορά μαθητών ΑΜΕΑ σε ειδικά σχολεία, σαν οδηγοί στο ΕΚΑΒ κ.ά.π.

           4.   Οι εργαζόμενοι στις Ε.Δ. δεν αποτελούν το μονόδρομο της αποκατάστασης των παθογενειών των υπολοίπων θεσμών και φορέων του Κράτους.

             5.   Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου θέματος και για τις περαιτέρω εν αναμονή κοινοβουλευτικές ενέργειες, δια των μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου, προκειμένου το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.

      6.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες.

      7.  Ο ΑΔΦ Σερρών, παρακαλείται, περί του ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματος, για τις περαιτέρω ενέργειές του στο πλαίσιο του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» και των διαλαμβανομένων της παραγράφου 8γ του άρθρου 30Γ του Ν.1264/1982.

          8.   Στα ΜΜΕ αποστέλλεται το έγγραφο για τις δικές τους ενέργειες.

           9.   Στα Τακτικά Μέλη μας κοινοποιείται το παρόν στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας, που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν.

            10.  Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής δικαιοσύνης με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                 -Ο-                                                    -Ο-
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


   Αθανάσιος Μακράκης                  Παναγιώτης Σαρακατσάνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου