Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

Εγγραφές Επιτυχόντων (Φάση Α΄) στο ΔΙΕΚ Σιδηροκάστρου

Εγγραφές Επιτυχόντων (Φάση Α΄) στο ΔΙΕΚ Σιδηροκάστρου
Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση για Δ.Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να κάνουν την εγγραφή τους απαραιτήτως από την
Τρίτη 19-09-2023 έως και την Δευτέρα 25-09-2023
Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:
1. Με μετάβαση στο Δ.Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι Δευτέρα 25-09-2023 και ώρα 20:00
2. Με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της 
αίτησης εγγραφής: https://drive.google.com/.../130lI8XIwMhCE1pz1pVL.../view... και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο e-mail ΔΙΕΚ Σιδηροκάστρου grammateia@iek-sidir.ser.sch.gr
3. Με ηλεκτρονική εγγραφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος αιτήσεων https://diek.it.minedu.gov.gr μέχρι Δευτέρα 25-09-2023 και ώρα 15:00
Επιτυχόντες σε Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους
Στοιχεία επικοινωνίας ΔΙΕΚ Σιδηροκάστρου
ΠΑΛΛΑΤΙΔΗ 6 - Σιδηρόκαστρο (πίσω από την Πυροσβεστική) τηλέφωνο: 2323025341 
Ώρες Κοινού: από 14:00 έως 19:00
Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ. Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν ολοκληρώσουν την εγγραφή είτε ηλεκτρονικά είτε δια ζώσης στο ΙΕΚ τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής. Οι κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν θα καλυφθούν από την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων που θα ακολουθήσει (Β’ Φάση).<br>Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης (μικρότερης σειράς) προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάσει μορίων (Β’ Φάση). Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα Δ.ΙΕΚ εγγραφής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου