Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2023

Διακήρυξη πλειοδοτικού, διαγωνισμού για την εκμίσθωση έκτασης 5.516 τ.μ. αγροκτήματος Προμαχώνα

Διακήρυξη πλειοδοτικού, φανερού και προφορικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση έκτασης 5.516 τ.μ. του υπ’ αριθμ. 838 κοινόχρηστου τεμαχίου του αγροκτήματος Προμαχώνα

Εκτίθεται σε πλειοδοτικό, φανερό και προφορικό διαγωνισμό η εκμίσθωση έκτασης 5.516 τετραγωνικών μέτρων από το υπ’ αριθ. 838 κοινόχρηστο τεμάχιο του αγροκτήματος Προμαχώνα ως εξής:

Η δημοπρασία θα γίνει την 25η  Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00’  έως 12.00’ στο Δημαρχείο Σιδηροκάστρου.

Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των δέκα ευρώ ανά στρέμμα ετησίως, ήτοι 55,16€ (τρία ευρώ και σαράντα δύο λεπτά ετησίως).

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (5,52€).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της δημοπρασίας και από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου