Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΤΡΟΦΙΑΣ ΛΙΒΑΔΙΑΣ»

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΤΡΟΦΙΑΣ ΛΙΒΑΔΙΑΣ»


Το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που εισηγήθηκε ο κ. Μαυροφρύδης Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, και αναφέρθηκε στη με αριθμ. πρωτ. 8307/20.09.2023 αίτηση του Καλφόπουλου Νικολάου του Μιλτιάδη, Τοπ. Μηχανικού ΕΔΕ, νόμιμου εκπροσώπου της
κοινοπραξίας ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ Ν. – ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Σ., αφορούσε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΤΡΟΦΙΑΣ ΛΙΒΑΔΙΑΣ». Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 09.02.2023 και ο χρόνος περαίωσης ήταν οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως την 09.10.2023. Η ανάδοχος κοινοπραξία αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 31.12.2023.

Ο Δήμος Σιντικής με απόφαση του ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση παράτασης στην κοινοπραξία ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ Ν. – ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Σ. της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΥΒΑΛΟΤΡΟΦΙΑΣ ΛΙΒΑΔΙΑΣ» από τη 10-10.2023 έως την 31.12.2023.

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου