Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023

Εφοδιαστικό «Ιερέως» της Φιλικής Εταιρείας, με κρυπτογραφικό κώδικα (αρ. 85296).

Εφοδιαστικό του Παναγιώτη Κοπανίτσα ως μέλους της Φιλικής Εταιρείας, 5 Ιουλίου 1819

Η ιδρυτική προκήρυξη της Ι.Ε.Ε.Ε. το Μάιο του 1882 προέβλεπε και τη σύσταση Αρχείου εγγράφων ιστορικής σημασίας. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες εισαγωγές. Σήμερα, τα ιστορικά έγγραφα του Αρχείου απαρτίζουν περίπου 350 αρχειακές μονάδες.

Το αρχειακό υλικό προέρχεται κυρίως από δωρεές φορέων και προσώπων, αλλά και από αγορές. Καλύπτει την περίοδο απο το 160 μέχρι και το β’ μισό του 20ού αιώνα και μέσα απ’ αυτό φωτίζονται οι πιο σημαντικές περίοδοι της νεοελληνικής ιστορίας : προεπανστατική περίοδος, προετοιμασία του Αγώνα της Ανεξαρτησίας, Παλιγγενεσία, δημιουργία του Νέου Ελληνικού Κράτους, αλυτρωτικά-επαναστατικά κινήματα της εποχής του βασιλέως Γεωργίου Α’, Μακεδονικός Αγώνας, Βαλκανικοί Πόλεμοι, κίνημα για την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, Μικρασιατική εκστρατεία, Ελληνοϊταλικός Πόλεμος, Γερμανική Κατοχή, Ολυμπιακοί Αγώνες. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά αρχεία εξέχουσα θέση έχουν εκείνα των Φιλικών Παναγιώτη Σέκερη και Εμμανουήλ Ξάνθου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου