Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

Οθωμανικός Χάρτης της περιοχής μας του 1901

Οθωμανικός Χάρτης της περιοχής μας του 1901
Τμήμα από τον χάρτη : 
Rumeli-i şahane haritası ; روم ايلى شهانه خريطه سى

Λεπτομέρειες 
Rumeli-i şahane haritası ; روم ايلى شهانه خريطه سى

saye-i füyuzât-i sermaye-i Cenab-i Zıllullahi'de Erkân-ı Harbiyye istikşaf postaları taraflarından tashih ve Erkân-ı Harbiye-i Umumiye da'iresi beşinci fen şubesi marifetiyle tersim olunarak bu kerre da'ire-i mezkûre matbaasında tab u temsil olunmuşdur.
سايۀ فيوضات سرمايه جناب ظل اللهيده اركان حربيه استكشاف پوسته لري طرفلرندن تصحيح واركان حربيۀ عموميه دائره سى بشنجى فن شعبه سى معرفتيله ترسيم اولنه رق بو كره دائرۀ مذكوره مطبعه سنده طبع وتمثيل اولنمشدر.
DATE
1317 [1901 or 1902]
1901

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου