Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2023

Δήμος Σιντικής πρόσληψης ΔΕ Οδηγών, Εργατών Καθαριότητας Εξ. Χώρων

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων πρόσληψης ΔΕ Οδηγών, Εργατών Καθαριότητας Εξ. Χώρων (θέσεις 101,103,104) της ΣΟΧ3/2023

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ3/2023 ανακοίνωσης για την πρόσληψη:

– ενός (1) ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου (101),

– επτά (7) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων (103) και

– ενός (1) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων για απασχόληση στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του δήμου Σιντικής (104)

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 101 πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 101  πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 103 πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 103  πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων με κωδ. 103 πατήστε εδώ 
Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 104 πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 104  πατήστε εδώ,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου