Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024

340.928,10 € θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για την την συνεχ. βελτίωση οδικής ασφάλειας δημοτικής οδοποιίας Σιντικής


340.928,10 € θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για την την συνεχ. βελτίωση οδικής ασφάλειας δημοτικής οδοποιίας Σιντικής από τα 
422.354,75 που έχουν προβλεφθεί. 
Δήμος Σιντικής
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ύψους τριακόσιες σαράντα χιλιάδες εννιακόσια είκοσι οκτώ Ευρώ
και δέκα Λεπτά (340.928,10 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων
των παρακάτω KAE του οικονομικού έτους 2024 για την ΣΥΝΕΧ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ( ΑΔΑΜ:22REQ011720141-AAY 278/2022-67/2023)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΙΟΣ

Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου