Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024

584.194,08 € θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για την συνεχ ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Μεγάρου Σιδηροκάστρου

584.194,08 € θα δώσει ο Δήμος Σιντικής για την συνεχ ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Μεγάρου Σιδηροκάστρου, αφήνοντας υπόλοιπο 292.000,00 από τα 876.194,08 που έχουν προβλεφθεί. 
Δήμος Σιντικής
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης ύψους πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα
τέσσερα Ευρώ και οκτώ Λεπτά (584.194,08 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονομικού έτους 2024 για την ΣΥΝΕΧ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ(ΣΧΕΤ.188/2020)(ΑΑΥ 155/2021-60/2022-145/2022-68/2023)
19REQ004480563
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΤΣΙΟΣ

Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου