Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024

Συμβολαιογραφική επιστολή κατοίκου του Σιδηροκάστρου που πήγε στην Τουρκία με την ανταλλαγή

Συμβολαιογραφική επιστολή για τη μεταβίβαση κουπονιών εκκαθάρισης 3ης σειράς που δόθηκαν στη Feride Hanım, μία από κατοίκους του Σιδηροκάστρου (Demir Hisar) στην Ελλάδα, που πήγε στην Τουρκία μέσω ανταλλαγής (σε αντάλλαγμα για τις υπόλοιπες περιουσίες της στην Ελλάδα), με την υπογραφή του αναπληρωτή Οικονομικών, Abdülhalik Bey, στον Sarraf Hakkı Bey της Άγκυρας. Κανένα από αυτά τα έγγραφα εκκαθάρισης, τα οποία είναι ένα είδος ονομαστικών ομολόγων, δεν έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα.
Türkiye Cumhuriyeti Maliye Vekaleti/T.C.İstanbul Üçüncü Noteri
Yunanistan'daki Demir Hisar Türklerinden Olup Mübadaleyle Türkiye'ye Gelen Feride Hanım'a (Yunanistan'da Kalan Mallarına Karşılık Olarak) Maliye Vakili Abdülhalik Bey İmzasıyla Verilen 3.Tertip Tasfiye Vesikası Kuponlarının Ankaralı Sarraf Hakkı Bey'e Devri Konulu Noterlik Yazısı. Bir Nevi Nama Yazılı Tahvil Olan Bu Tasfiye Vesikalarından Günümüze Kadar Piyasada Görülmüş Olanı Bulunmamaktadır. Haliyle

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου