Ανάγκη για παιδικούς σταθμούς, στο Γεφυρούδι Σιντικής (τότε ) και σε όλο τον Νομό Σερρών, 10 Ιουνίου 1982

Επιτακτική ήταν η ανάγκη για παιδικούς σταθμούς, στο Γεφυρούδι Σιντικής(τότε ) και σε όλο τον Νομό Σερρών, όπως αναφέρει το άρθρο της εφημερίδας Ριζοσπάστης στις 10 Ιουνίου 1982.
Σε αντίθεση με το σήμερα, τότε τα χωριά ήταν γεμάτα παιδιά.
Αξιόλογη η δουλιά του Συλλό γου Γυναικών Νομού Σερρών το τελευταίο τρίμηνο. Με κύριο θέμα τη μητρότητα ο σύλλογος διακί- νησε ερωτηματολόγιο σε όλα τα χωριά του νομού με σκοπό να έρθει σε επαφή με τους κατοίκους και τα προβλήματά τους.
Τα συμπεράσματα αυτής της δραστηριότητας ανακοινώθηκαν στη διάρκεια του διήμερου που πραγματοποίησε ο σύλλογος με την ευκαιρία της Ημέρας της μη τέρας. Και είναι τα εξής:
Οι περισσότεροι εργαζόμε νοι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους στις γιαγιάδες.
- Οι γυναίκες που ασχολούν ται μόνο με την φροντίδα του σπιπού δεν είναι ευχαριστημένες με τον τρόπο της ζωής τους. Προ τιμούν να εργάζονται έξω από τη σπίτι. Αλλά και εκείνες που αρ κούνται στον ρόλο της νοικοκυ ράς επιθυμούν να έχουν κι αυτές κάποιο ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθούν και με κάτι άλλο έξω
από το σπίτι και την οικογένεια, - Ένα μεγάλο ποσοστό γα νιών, πάνω από το 70% βλέπουν το θεσμό των παιδικών σταθμών σαν μια πολύ σωστή λύση τόσα για τους γονείς όσο και για τα παιδιά.
Ένα άλλο μεγάλο ποσοστό, πάνω από 90% πιστεύουν ότι
υπεύθυνη για την ανατροφή των παιδιών είναι και η Πολιτεία.
Το 85% των κατοίκων του νομού Σερρών πιστεύουν ότι το τριπλό φορτία της γυναίκας δουλιά, παιδιά, σπία έχει και τες επιπτώσεις στις σχέσεις της με την οικογένεια και τον κοινω νικό της περίγυρο,
Το 85% των κατοίκων του νομού συμφωνεί ότι το κράτος πρέπει να πάρει μέτρα οικογένεια κού προγραμματισμού και πληρα φόρησης πάνω στην ανπαύλληψη και τη νομιμοποίηση των αμβλών σεων,
Παράλληλα με τη διακίνηση του ερωτηματολόγιου ο Σύλλογος Γυναικών νομού Σερρών έστειλε επιστολές σε όλες τις κοινότητες του νομού ζητώντας στοιχεία για τους παιδικούς σταθμούς. Από τις 140 κοινότητες του νομού απάν τησαν οι 70. Ο σύλλογος συνδύα σε τις απαντήσεις των κοινο ταρχών με τα στοιχεία που πέρε από την Κοινωνική Πρόνοια και έδωσε στη δημοσιότητα το εξής συμπέρασμα:
- Από τις 140 κοινότητες του νομού οι 25 έχουν παιδικό στα θμό.
Αλλους πέντε παιδικούς σταθμούς έχουν συνολικά οι δή μοι Σερρών. Νιγρίτας. Ηρακλείας
και Σιδηροκάστρου.
Το πρόβλημα της έλλειψης και δικών σταθμών στο νομό Σερρών είναι οξύ όχι μόνο γιατί σε πολλά χωριά τα παιδιά ξεπερνούν τα 100 (σε ορισμένες κοινότητες ξεπερ νούν και τα 200) αλλά και γιατί στα χωριά αυτό μένουν με τους παππούδες και τις γιαγιάδες πολ λά παιδιά μεταναστών που έχουν απόλυτη ανάγκη παιδικού στα θμού.
Χαρακτηριστικά είναι τα υπομ νήματα που στάλθηκαν στο Σύλ λογο Γυναικών από τέσσερα χαι ριά του νομούς
Στο υπόμνημα των κατοί κων του Νεοχωρίου, που υπογρά φεται από 91 άτομα, τονίζεται η ανάγκη της βρυσης παιδικού στα θμού.
Παιδικό σταθμό ζητάει και η κοινότητα Παλαιοκώμης ότου τα παιδιά προσχολικής ηλικίκας φτά νουν τη 100. Η ίδρυση βρεφονη πιακού σταθμού είναι αναγκαία.
- Επιτακτική είναι η ανάγκη της ίδρυσης παιδικού σταθμού και στο Γεουροίδι Σιντικής όπου τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στα νουν τα 126.
Φύλλο: 10/6/1982, 
Σελίδα: 6

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος