Εύρεση πορτοφολιού, γυμναστικές επιδείξεις και λειτουργία με αρτοκλασία, 11 Ιουνίου 1963

Στις 11 Ιουνίου Ο μαθητής της Ε΄ τάξεως του γυμνασίου Χρ. Ζαραμπούκας, κάτοικος Σιδηροκάστρου, βρήκε στην πλατεία Ομονοίας το πορτοφόλι του Πέτρου Δαδίου, συνταξιούχου ταχυδρομικού, το οποίο περιείχε σε μετρητά 1200 δραχμές και διάφορα χρεώγραφα αξίας 17.000 δραχμών, τα οποία αμέσως παρέδωσε στον ίδιο.

Στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου Σιδηροκάστρου πραγματοποιήθηκαν γυμναστικές επιδείξεις των Α΄, Β΄ και δημοτικών σχολείων Σιδηροκάστρου, του εθνικού ορφανοτροφείου αρρένων Σιδηροκάστρου και των σχολείων Θερμοπηγής, Καμαρωτού, Κάτω Αμπέλας, Στρυμονοχωρίου, Χαρωπού και Χορατερού.

Στον ναό Ευαγγελιστρίας τελέστηκε, μερίμνη της ένωσης επαγγελματιών και βιοτεχνών Σιδηροκάστρου, λειτουργία με αρτοκλασία επί τη εορτή του Έλληνος επαγγελματοβιοτέχνου. Παρέστησαν σε αυτή ο πρόεδρος του συμβουλίου κ. Π. Τοπολίγκας μετά των μελών αυτού, ο πρόεδρος του συμβουλίου της συντεχνίας παντοπωλών Σιδηροκάστρου Α. Μεσιτίδης μετά των μελών του συμβουλίου, τα μέλη της ένωσης και πλήθος κόσμου.
ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ, 11. - Ο μαθη τὴς τῆς Ε΄ τάξεως του γυμνασίου Χρ. Ζαραμπούκας, κάτοικος Σιδηροκάστρου, ἀνεῦρεν εἰς τὴν πλατείαν Ομονοίας τὸ πορτοφόλιον τοῦ Πέτρου Δαδίου, συντα ξιούχου ταχυδρομικοῦ, τὸ ὁποῖον περιεί χεν εἰς μετρητά 1200 δραχ. καὶ διάφορα χρεώγραφα αξίας 17.000 δραχμών, τὰ ὁποῖα ἀμέσως παρέδωσεν εἰς τὸν ἴδιον.
-Εἰς τὸ τὸ προαύλιον τοῦ γυμνασίου Σι δηροκάστρου ἐτελέσθησαν μὲ ἀπόλυτον γυμναστικαὶ ἐπιδείξεις τῶν Α΄, Β΄ και δημοτικών σχολείων Σιδηρο κάστρου, τοῦ ἐθνικοῦ ὀρφανοτροφείου ἀρο ρένων Σιδηροκάστρου καὶ τῶν καὶ τῶν σχολείων Θερμοπηγής, Καμαρωτού, Κάτω ᾿Αμπέ- λας, Στρυμονοχωρίου, Χαρωποῦ καὶ Χορα τεροῦ.
-Εἰς τὸν ναὸν Εὐαγγελιστρίας ἐτε- λέσθη μερίμνῃ τῆς ἐνώσεως ἐπαγγελμα τιῶν καὶ βιοτεχνών Σιδηροκάστρου λει- τουργία μετ' αρτοκλασίας ἐπὶ τῇ ἑορτῇ · τοῦ ᾿Ελληνος επαγγελματοβιοτέχνου. Παρέστησαν ἐν αὐτῇ ὁ πρόεδρος τοῦ συμ βουλίου κ. Π. Τοπολίγκας μετὰ τῶν με- λῶν αὐτοῦ, ὁ πρόεδρος του συμβουλίου τῆς συντεχνίας παντοπωλών Σιδηροκά στρου κι Α. Μεσιτίδης μετὰ τῶν ὑπ' αὐτοῦ μελῶν τοῦ συμβουλίου, τὰ μέλη τῆς ἐνώσεως καὶ πλῆθος κόσμου. χμφωυπ σθρόλη ὅκέμφωνα

Εφημερία  Μακεδονία Φύλλο: 12/6/1963, 
Σελίδα: 7

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος