Διάλεξη στα Σέρρας, της Μπακαταέλου παρουσία Μητροπολίτη Ιερισσού και Αγίου Όρους, 11 Ιουνίου 1965

Σέρρες, 11 Ιουνίου 1965, Στην αίθουσα της "Σερραϊκής Πολιτιστικής Εταιρίας" πραγματοποιήθηκε διάλεξη της κ. Μαρίας Κων. Μπακαταέλου με θέμα "Η αναντικατάστατη αξία της ζωής". Την ομιλία παρακολούθησαν ο Μητροπολίτης Ιερισσού και Αγίου Όρους κ. Παύλος, τοποτηρητής της μητροπόλεως Σερρών, με τον πρωτοσύγκελλο κ. Ευγ. Δοχειλαρίτη, ο νομάρχης κ. Τσακίρης, ο στρατηγός Ανδριώτης, ο δήμαρχος κ. Ανδρέου, εκπρόσωποι των λοιπών αρχών και πλήθος κόσμου.

Η εκλεκτή ομιλήτρια υπήρξε κατά κοινή ομολογία καταπληκτική. Διεξήλθε το θέμα με άνεση και ευχέρεια, ερευνώντας το από όλες τις πλευρές του: την φιλοσοφική, την επιστημονική, την κοινωνική, την ηθικοπλαστική, και την θρησκευτική. Το πλήθος των γνώσεών της, ιστορικών, φιλοσοφικών, κοινωνιολογικών κ.λπ., τη διευκόλυνε σε μια έρευνα άρτια, γεμάτη σκέψεις, έννοιες και βαθύτατα συμπεράσματα. Επί μια ώρα και πλέον, το ακροατήριο κρεμόταν κυριολεκτικά από τα χείλη της και η σεμνότητα και η απλότητα του χαρακτήρα της τους κατέπληξε και τους γοήτευσε.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Κ. Μ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ
ΣΕΡΡΑΙ, 11. - Εἰς τὴν αἰθουσαν της «Σερραϊκής πολιτιστικής εταιρίας» ἐδόθη ἡ διάλεξις της κ. Μαρίας Κων. Μπακαταέλου, μὲ θέμα: «Ἡ ἀναντικατάστατη ἀξία της ζωής». Τὴν ὁμιλίαν παρηκολούθησαν ὁ μη τροπολίτης Ιερισού καὶ "Αγίου. Όρους κ. Παύλος τοποτηρητής της μητροπόλεως Σερ. ρών μετὰ τοῦ πρωτοσυγκέλλου του κ. Εύγ. Δοχειλαρίτου, ὁ νομαρχών κ. Τσακίρης, ὁ στρατηγός ᾿Ανδριώτης, ὁ δήμαρχος κ. ᾿Ανδρέου, ἐκπρόσωποι τῶν λοιπῶν ἀρχῶν καὶ πλήθος κόσμου.
Ἡ ἐκλεκτὴ ὁμιλήτρια ὑπήρξε κατά κοινήν ὁμολογίαν καταπληκτική. Διεξήλθε τὸ θέμα μὲ ἀνεσιν καὶ εὐχέρειαν, έρευνήσασα αὐτο ἀπὸ όλας τὰς πλευράς του, την φιλοσοφικήν, τὴν ἐπιστημονικήν, τὴν κοινωνικήν, τὴν ἡθι- κοπλαστικήν, τὴν θρησκευτικήν. Το πλήθος τών γνώσεων της, ἱστορικών, φιλοσοφικών, κοινωνιολογικών κλπ., τὴν διηυκόλυνεν εἰς μίαν έρευναν τῷ ὄντι ἀρτιωτάτην, μεστὴν σκέ ψεων, ἐννοιῶν καὶ συμπερασμάτων βαθυτά των. Ἐπὶ ώραν καὶ πλέον τὸ ἀκροατήριον ἐκρέμετο κυριολεκτικώς ἀπὸ τὰ · χείλη της καὶ ἡ σεμνότης καὶ ἡ ἀπλότης τοῦ χαρακτή ρος της κατέθελξε καὶ ἠχμαλώτισεν αὐτό.
Από την εφημερίδα Μακεδονία Φύλλο: 12/6/1965, 
Σελίδα: 7

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος