Η αγγελία της ΔΕΗ για ανεύρεση ακινήτου στο Σιδηρόκαστρο, 14 Ιουνίου 1970

Η αγγελία της ΔΕΗ για ανεύρεση ακινήτου στο Σιδηρόκαστρο, στις 14 Ιουνίου του 1970, στην εφημερίδα Μακεδονία.
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού δέχεται έγγραφες προσφορές απευθείας από τους ενδιαφερόμενους για τη μίσθωση ακινήτου στο Σιδηρόκαστρο, με σκοπό τη στέγαση των γραφείων της. Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει ωφέλιμο χώρο περίπου 200 τ.μ., εκ των οποίων τα 100 τ.μ. να είναι ισόγεια. Το ακίνητο πρέπει να έχει απαραίτητα υδραυλική και ηλεκτρική εγκατάσταση.

Οι προσφορές, κλειστές εντός φακέλου με επιγραφή «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΙΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ», πρέπει να περιέχουν λεπτομερή περιγραφή του ακινήτου και το ακριβές μίσθωμα, και να κατατεθούν μέχρι τις 13:00 της 27ης Ιουνίου τρέχοντος έτους στην παρακάτω διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Βασ. Κωνσταντίνου 15, 3ος όροφος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εκ της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού
Η Δημοσία Επιχείρησις Ηλεκτρισμού δέχεται ἐγγράφους προ οφορὰς ἀπ᾿ εὐθείας παρὰ τῶν ἐνδιαφερομένων διὰ τὴν μίσθωσιν ἀκινή του εἰς Σιδηρόκαστρον πρός στέγασιν τῶν γραφείων αὐτῆς, συγκειμέ νου ἐξ ὠφελίμου χώρου εμβαδού 200 12 περίπου ἐξ ὧν 100 με ισό
γειος. Τὸ ἐν λόγω ἀκίνητον δέον να έχη ἀπαραιτήτως υδραυλικὴν καὶ ἡ· λεκτρικήν ἐγκατάστασιν.
Αἱ προσφοραί κλεισταί ἐντὸς φακέλλου μὲ ἐπιγραφήν «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΙΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ» περιέχουσαι λεπτομερή περιγραφήν του ἀκινήτου και καθορίζουσαι τὸ ἀκριβές μία σθωμα, δέον όπως έχωσι κατατεθή μέχρι της 13.00 ώρας της 27ης Ι ουνίου ἑ.ἐ. εἰς τὴν κάτωθι διεύθυνσιν:
ΔΗΜΟΣΙΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ -
Βασ. Κων)τίνου 15, 3ος όροφος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙKH
Ἐκ τῆς Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμοῦ
Φύλλο: 14/6/1970,
Σελίδα: 6

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος