Δημοσίευμα για τα διαβήματα του Ν. Ιντζέ για την κατάσταση των αγροτών στις Σέρρες, 17 Ιουνίου 1960

Δημοσίευμα που αφορά τα διαβήματα του βουλευτή Ν. Ιντζέ για την κατάσταση των αγροτών στις Σέρρες. Ο κ. Ιντζές εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση λόγω της αδιαφορίας της έναντι των αγροτών, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει ορίσει ασφαλή τιμή για τα γεωργικά προϊόντα. Επίσης, αναφέρει ότι οι παραγωγοί στις Σέρρες υποφέρουν από τις εμπορικές πρακτικές των μεσαζόντων, οι οποίοι αγοράζουν τα προϊόντα τους σε χαμηλές τιμές.
 

ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ. ΙNTZE ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ, 17. - Ο βουλευτής Σερρών κ. Ν. Ιντζές προέβη εἰς ἔντονα διαβή- ματα πρὸς ὅλους τοὺς κυβερνητικούς παι ράγαντας, διὰ τὴν ἀμέλειαν τὴν ὁποίαν ἐπιδεικνύουν οὗτοι ἔναντι τοῦ οῦ σι σιτοπαρα γωγικού κόσμου τῆς χώρας. Ο κ. Ιν τζὲς ἐτόνισεν, ὅτι ἐνῶ εἰσήλθομεν εἰς τὸ δεύτερον δεκαήμερον τοῦ Ἰουνίου καὶ ὁ Περισμὸς τῶν σιτηρών ὠλοκληρώθη, ή κυν βέρνησις ἐξακολουθεῖ νὰ ἐμπαίζῃ τοὺς σι τοπαραγωγούς, μὴ καθορίζουσα τιμὴν ἀν σφαλείας οὐσιώδους μορφής. Τέλος, ἐτό νισεν ὅτι καθημερινώς λαμβάνει τηλεγρα φήματα ἀπὸ τοὺς παραγωγοὺς τῶν Σερ- ρῶν, εἰς τὰ ὁποῖα ἀναφέρεται ὅτι οὗτοι ἤρχισαν νὰ πίπτουν θύματα τῶν ἐμπό- ρων, πρὸς τοὺς ὁποίους προπωλοῦν τὸ προϊόν των εἰς ἐξευτελιστικάς τιμάς,
Φύλλο: 18/6/1960
Σελίδα: 5

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος