Απονομή βραβείων για διαγωνισμό συγγραφής εκθέσεων στο Σιδηρόκαστρο, 22 Ιουνίου 1960

Στις 22 Ιουνίου του 1960 έγινε η τελετή απονομής των βραβείων στο Δημοτικό Σχολείο Β' δημοτικού τμήματος πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα των τελετών, παρουσία διευθυντών σχολείων, δημοδιδασκάλων και μαθητών. Η απονομή έλαβε χώρα στις 31 Οκτωβρίου 1959, για τον διαγωνισμό συγγραφής εκθέσεων με θέμα την αποταμίευση. Η πρώτη επιτυχής συμμετέχουσα του διαγωνισμού, η μαθήτρια του γυμνασίου Άννα Παντελιού, βραβεύτηκε με ένα βιβλιάριο ταχυδρομικού ταμιευτηρίου και αρχική κατάθεση 300 δραχμών. Επιπλέον, βραβεύτηκαν με κουμπαρά τέσσερις μαθητές από τα δημοτικά σχολεία του Σιδηροκάστρου και άλλοι οκτώ από σχολεία της περιοχής μας. Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο διευθυντής του ταχυδρομείου Σιδηροκάστρου, κ. Γ. Γκαρίκος, μίλησε για τη σημασία της εορτής, τα οικονομικά οφέλη της αποταμίευσης, τον σημαντικό ρόλο του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου και τη δημιουργία ενός αποταμιευτικού πνεύματος για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του ατόμου.
Η Άννα Παντελιού στις 22 Ιουνίου του 1960 έλαβε ως βραβείο ένα βιβλιάριο ταχυδρομικού ταμιευτηρίου με πρώτη κατάθεση 300 δραχμές. Επίσης, βραβεύτηκαν με έναν κουμπαρά τέσσερις μαθητές των δημοτικών σχολείων Σιδηροκάστρου και άλλοι οκτώ των σχολείων της περιφέρειάς. Για τη σημασία της τελετής μίλησε ο προϊστάμενος του ταχυδρομείου Σιδηροκάστρου κ. Γ. Γκαρίκος, αναπτύσσοντας εν ολίγοις τη σημασία της εορτής, τα αγαθά της οικονομίας εκ της αποταμιεύσεως, τον σημαντικό ρόλο του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου και τη δημιουργία του αποταμιευτικού πνεύματος για τη βελτίωση των όρων διαβίωσης του ατόμου.
Εἰς τὴν αἴθουσαν τελετῶν τοῦ Β΄ δημοτικού σχο λείου ἔλαβε χώραν παρουσία τῶν διευ θυντῶν τῶν σχολείων, τῶν δημοδιδασκά λων καὶ τῶν μαθητῶν καὶ μαθητριών ἡ ἀπονομὴ τῶν βραβείων του διενεργηθέν- τος τὴν 31ην Οκτωβρίου 1959 διαγωνι σμοῦ τῶν μαθητῶν καὶ μαθητριών διὰ τὴν συγγραφὴν ἐκθέσεως μὲ θέμα τὴν ἀν ποταμίευσιν. Η πρώτη ἐπιτυχοῦσα τοῦ διαγωνισμού μαθήτρια τοῦ γυμνασίου Άννα Παντελιοῦ, ἔλαβεν ὡς βραβεῖον ἐν βιβλιάριον ταχυδρομικού ταμιευτηρίου μὲ πρώτην κατάθεσιν 300 δραχ. Επίσης ἐν βραβεύθησαν με ένα κουμπαρά τέσσαρες μαθηταὶ τῶν δημοτικών σχολείων Σιδηρα- κάστρου καὶ ἔτεροι ὀκτὼ τῶν σχολείων τῆς περιφερείας μας. Ἐπὶ τῆς σημασί ας τῆς τελετής ὤμίλησεν ὁ προϊστάμε τὸς τοῦ ταχυδρομείου Σιδηροκάστρου κ. Γ. Γκαρίκος ἀναπτύξας ἐν ὀλίγοις τὴν σημασίαν τῆς ἑορτῆς, τὰ ἀγαθὰ τῆς οἰ- κονομίας ἐκ τῆς ἀποταμιεύσεως, τὸν ση- μαντικὸν ρόλον τοῦ ταχυδρομικού ταμι ευτηρίου καὶ τὴν δημιουργίαν τοῦ ἀπο ταμιευτικού πνεύματος εἰς τὴν βελτίωσιν τῶν ὅρων διαβιώσεως τοῦ ἀτόμου,
Φύλλο: 23/6/1960, 
Σελίδα: 5

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος