Ολοκλήρωση εξετάσεων στο Σιδηρόκαστρο, 24 Ιουνίου 1923

 
Στις 24 Ιουνίου 1923 ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις των εκπαιδευτηρίων μας. Η αρκετά ευρεία αίθουσα του αρχηγείου μας γέμισε εγκαίρως από το προσερχόμενο πλήθος και ήταν γεμάτη κατά την ώρα της έναρξης.

Παραβρέθηκε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νεόφυτος, καθώς και αξιωματούχοι της στρατιωτικής και πολιτικής ζωής της πόλης μας.

Η έναρξη των εξετάσεων έγινε με εμπνευσμένες προσφωνήσεις από τον ακούραστο διευθυντή των σχολών μας κ. Γ. Στιβαρό, ο οποίος τόνισε και την ανάγκη άμεσης εφαρμογής της διδακτικής αγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τους πεντακόσιους μαθητές που παρευρίσκονταν, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εκπαίδευσή τους.

Ακολούθησαν διαφορετικά ασματα, ποιήματα, διάλογοι, όλα επιμελώς επιλεγμένα και οι εξετάσεις διαφόρων μαθημάτων, στις οποίες οι μαθητές απάντησαν με ζήλο και έτοιμοτητα.

Στο τέλος των εξετάσεων, μίλησε ο τάλλας επιθεραπευτής μας της Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Π. Πίρζας, ο οποίος ανέπτυξε επιτυχώς το θέμα της ηθικής αγωγής του παιδιού, αποδεικνύοντας με παραδείγματα ότι η φυσική τιμωρία είναι η μόνη που μπορεί να φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Μετά την ομιλία του κ. Πίρζα, μίλησε σύντομα ο Σεβ. Μητροπολίτης μας, τονίζοντας τον μεγάλο ρόλο του δασκάλου στην εκπαίδευση και επαινώντας την πυκνή εντατικότητα του έργου του στην περιοχή μας.

Έτσι ολοκληρώθηκαν οι σχολικές μας εξετάσεις με πλήρη επιτυχία, ευχαριστούμε εκ των προτέρων όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό το επίτιμο έργο, ιδίως τον διευθυντή των σχολών μας.

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ. - Χθὲς ἐγέ
νοντο αἱ οχ λικαὶ ἐξετάσεις τῶν ἐσ παιδευτηρίων μας. Ἡ ἀρκετὰ εὐρεῖα αἴθουσα τοῦ ἄρχεναγωγείου μας Εγ καίρως ἤρχι ε νὰ γεμίζῃ ἀπὸ τὸ προς ερχόμενον πλήθος καὶ ἔ οι κατὰ τὴν ὥραν τῆς ἐνάρξεως ή ο κατάμεστο;.
Περῆσαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μα, κ. Νεόφυτος ὡς καὶ ἅταται αἱ στρα τι τικαὶ καὶ πολιτικαὶ τῆς πόλεώς μας ἀρχαί.
Τὴν ἔναρξιν τῶν ἐξετάσεων κηρ΄τ τει δι' ἐμπνευσμένης προσφονή εως ·ὁ ἀκούραστες διευθυντὴς τῶν σχαλῶν μας κ. Γ. Στιβαρὸς ἐν ᾗ οὐς τοῖς ἄλλοι; τονίζει καὶ τὴν ἃ άγκην ἀε
έρχεως νέας σχολῆς κεντρικῆς δυνα- μένη; νὰ ἀνταποκριθῇ εἰς τὰς σημε ρινας ἀνάγκας, δεδομέναν δει ὑπὲρ τοὺς πεντακοσίους μαθητὰς φινώσι οήμερων ἐν αὐτῇ, δὲ ὑπάρχουσα ὑοτερεῖ κατὰ πολύ πολύ πρὸς ἐξυ τηρέτησιν
ἑνὸς τόσο μεγάλου ἀριθμ ο ἀριθμοῦ μαθη ῶν. ᾿Ακολουθοῦσιν ἔπειτα α διάφορα α σματα, ποιήματα, διάλογοι, ὅλα δια ξεγμένα μὲ πολλὴ ὁπιμέλεια καὶ αἱ εξετάσεις διαφόρων μαθημάτων εἰς ἃ μαθηταὶ καὶ μαθήτριαι ἀπαντοῦν μετὰ ζηλευτῆς ἑτοιμότητος. Περὶ τὸ τέλο τῶν ἐξετάσεων ὁμι λεῖ ὁ τάλλιστος ἐπιθιαρητής μας τῆς Δημοτικῆς ἐκπαιδεύσεως κ. Π. Πίρζας καὶ ἀναπτύσσει πολὺ ἐπιτυχῶς μὲ γλῶσσα ζωντανή εἰς γραμμὸς λιτός καὶ ἀπεζίτοις πῆς μπορεῖ νὰ ἑειτό τι στὸ στῆει ἡ ἠθικὴ ἀγωγὴ τοῦ παι διοῦ, ἀπιδείξας μὲ παραδείγμα τα θαυ μάσια ὅτι ἡ φυσικὴ τιμωρία εἶναι ἡ μόνη ποῦ μπορεῖ νὰ φέρῃ τὰ καλλί- τερα ἀποτελέσματα.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς ὅμι' ὅμινα; τοῦ к. Πίρζα ὁμιλεῖ δι᾿ ὀλίγων ὁ Σεβ. Μη τροπολίτης μας τονίσας τὸ μεγάλο προορισμὸ τοῦ διδασκάλου ἐπιναλε σθεὶς ἐν τέλει τὴν πύκνωσι νούτιν στη περιφέρειά μας ἰδίᾳ, λέγῳ τοῦ σπυλαιοτάτου ἐν κῦ ἔργου που ἔχουν νὰ ἐπιτελέσουν οὗτοι σὲ περι φέρεια τόσο ἐπίκαιρο.
Καὶ ἔτσι ἔληξαν αἱ σχολικαί μας Εξετάσεις μὲ πλήρη επιτυχίαν, γνω στὴν ἐκ τῶν προτέρων ἄλλως τε, δεν ὀσμένου ὅτι ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ τόσον φιλοτίμως εργασθέντος διδακτικού προσωπικοῦ γετικῶς ἵσταται ὁ ἐπὶ τριακονταετίας διευθυντὴς τῶν σχο λῶν μας ἐκλεκτὸς μεταξὺ τῶν ἐκλε κτῶν στὸ κόσμο τὸ διδασκαλικὸ ἀγα πητός μας κ. Γ. Στιβαρός.
Σὲ ὅλους θερμότατα συγχαρητήρια, 25-6-23.

Φύλλο: 1/7/1923, Σελίδα: 2

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος