Διαμαρτυρίες από το σύλλογο και σωματεία του Σιδηροκάστρου για ασφαλιστικές εισφορές, 24 Ιουνίου 1957

 
Διαμαρτυρίες από το Σύλλογο Αυτοκινητιστών Σιδηροκάστρου και άλλους οργανισμούς στη Σιδηροκάστρο. Ζητούν την κατάργηση ή τροποποίηση εισφορών που επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων για την υποστήριξη του Ταμείου Στρατού Απελευθέρωσης (Τ.Σ.Α.), καθώς και την απαλειφή ενός άρθρου από νομοσχέδιο που θεωρούν ότι περιορίζει τα δικαιώματα των επαγγελματιών οδηγών.

Επίσης, αναφέρεται σε διαμαρτυρία από το σωματείο συνταξιούχων Τ.Σ.Ε. και Τ.Ε.Β.Ε. Σιδηροκάστρου για τις συνθήκες ζωής των συνταξιούχων και των οικογενειών τους.

Τέλος, αναφέρεται σε δωρεά χρημάτων από τον κ. Γεώργ. Πετριστεράκη για την ανέγερση κτιρίου της αδελφότητας κυριών και δεσποινίδων Σιδηροκάστρου, σε μνήμη της εκλιπούσας συζύγου του Μαρίκας, πρώην προέδρου του συλλόγου.
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ, 24. Η διοίκησις τοῦ συνδέσμου σὐτοκινητιστών Σιδηροκάστρου ἀπέστειλεν έντονον διαμαρτυρίαν εἰς τὰς ἁρμοδίας ἀρχὰς καὶ καὶ τοὺς βουλευτὰς Σερρῶν, διὰ τὰς προσπαθεί ας τὰς ὁποίας καταβάλλει τὸ ὑπουργεῖον οἰκονομικῶν, ὅπως καταργήση αναδρομικῶς τὰς εἰσφορὰς τὰς βαρυνούσας τοὺς Ιδιοκτήτας καὶ τὰ αὐτοκίνητα Ιδιωτικῆς χρήσεως ὑπὲρ τοῦ Τ.Σ.Α. Παρακα λεῖ δὲ νὰ ἀπαλειφθῇ τὸ ἄρθρον 14 τοῦ κατατεθέντος εἰς τὴν ἐπιτροπήν ἐξουσιο δοτήσεως νομοσχεδίου, διὰ τοῦ ὁποίου έ πιχειρείται ὁ στραγγαλισμὸς τῶν δικαι ωμάτων τῶν μοχθούντων ἐπαγγελματιών συτοκινητιστών. Τὴν ἰδίαν διαμαρτυρίαν ὑπέβαλεν καὶ τὸ σωματείον συνταξιούχων Τ.Σ.Ε. και Τ.Ε.Β.Ε. Σιδηροκάστρου, διότι οἱ συνταξιούχοι καὶ αἱ οἰκογένει αἱ των καταδικάζονται εἰς τὸν ἐκ πείνης θάνατον, διὰ τῆς ἀποστερήσεως των κεν κτημένων με τόσους ἀγῶνας καὶ θυσίας δικαιωμάτων των,
-Το διοικητικών συμβούλιον τῆς φι -λοπτώχου ἀδελφότητος κυριῶν καὶ δεσ ποινίδων Σιδηροκάστρου ο «Εύαγγελιο σμός» δι᾿ ἀποφάσεώς του διέθεσε τὸ που σὸν τῶν χιλίων δραχμῶν ὅπερ κατετέθη ὡς δωρεὰ ἐκ μέρους τοῦ κ. Γεώργ. Πετ - ριστεράκη εἰς μνήμην τῆς θανούσης συν - ζύγου του Μαρίκας, πάλαι ποτέ προέ έρου τοῦ συλλόγου, διὰ τὴν ἀνέγερσιν - τοῦ κτιρίου τῆς ἀδελφότητος διὰ τὴν - στέγασιν τῶν γραφείων αὐτῆς,
Φύλλο: 25/6/1957, 
Σελίδα: 7

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος