Αγώνες στίβου για τα Ελευθέρια από τον Εθνικό Σιδηροκάστρου, 27 Ιουνίου 1979

Αγώνες στίβου για τα Ελευθέρια από τον Εθνικό Σιδηροκάστρου,  27 Ιουνίου 1979

Την προσεχή Τετάρτη, 27 Ιουνίου 1979 στο Σιδηρόκαστρο, ο τοπικός σύλλογος Εθνικός Σιδηροκάστρου  διοργάνωσε τους Β΄ Πανσερραϊκούς αγώνες στίβου «Τα Ελευθέρια». Στους αγώνες έλαβαν μέρος όλοι οι σύλλογοι της περιοχής. Το πρόγραμμα των αγώνων ήταν το εξής:

Ώρα 6 μ.μ.: Παρέλαση αθλητών, έπαρση σημαίας, όρκωμοσία αθλητών, προσφώνηση του προέδρου του Α.Γ.Σ. Σιδηροκάστρου κ. Ν. Παπαδόπουλου, κήρυξη έναρξης των αγώνων από τον νομάρχη Σερρών κ. Π. Γύφτουλα, αποχώρηση αθλητών.
Ώρα 6.15 μ.μ.: Δρόμος 110 μ. μετ' εμποδίων ανδρών, άλμα εις μήκος γυναικών, άλμα εις ύψος γυναικών, σφαιροβολία γυναικών.
Ώρα 6.35 μ.μ.: Δρόμος 100 μ. γυναικών.
Ώρα 6.40 μ.μ.: Δρόμος 100 μ. ανδρών, άλμα εις μήκος γυναικών, σφαιροβολία ανδρών, ακοντισμός ανδρών.
Ώρα 6.50 μ.μ.: Δρόμος 800 μ. ανδρών.
Ώρα 7 μ.μ.: Δρόμος 400 μ. ανδρών, δρόμος 1.500 μ. γυναικών, άλμα τριπλούν ανδρών, ακοντισμός γυναικών.
Ώρα 7.15 μ.μ.: Δρόμος 400 μ. γυναικών, άλμα εις ύψος ανδρών, δισκοβολία ανδρών, δρόμος 5.000 ανδρών.
Ώρα 7.45 μ.μ.: Σκυταλοδρομία 4x100 μ. γυναικών και σκυταλοδρομία 4x400 μ. ανδρών.
Οι επιτροπές των αγώνων είναι οι εξής:

Ελλανόδικος επιτροπή:
Επιθεωρητής φυσικής αγωγής Ν. Σερρών
Πρόεδρος ΤΕ ΣΕΓΑΣ Αν. Μακεδονίας
Πρόεδρος Μ.Γ.Σ. «Βισάλτης» Νιγρίτης
Πρόεδρος Α.Γ.Σ. Σιδηροκάστρου
Αγωνόδικος επιτροπή:
Αλυτάρχης: Χριστοδούλου Γεώργιος
Γυμνασίαρχος: Γεωργουλάκης Μιχαήλ
Έφορος δρόμων: Τζιώνηκε Ευθύμιος
Έφορος αλμάτων: Παυλίδης Παύλος
Έφορος ρίψεων: Αρβανιτίδης Αντώνιος
Έφορος τάξεως: Σταύρου Χρήστος
Αφέτης: Φρούσιος Αλέξανδρος
Κριτές δρόμων: Κατσάνης Κλωνάρης, Πεχλιβάνης Φώτιος, Βασιλογιαννάκης Γεώργιος, Συμεωνίδου Χαρούλα, Πανοπούλου Καλλιόπη
Κριτές αλμάτων: Σμάγαδου Φωτεινή, Πομπουλίδης Αντώνιος, Αποστολάκης
Κριτές ρίψεων: Μπανιώτης Δημήτριος, Τσελεκίδης Θεοχάρης, Ηλιάδης Παναγιώτης, Αλελής Γεώργιος
Κριτές στροφών: Καλτσίδης Θεοπάκης, Λασκαρίδης Γεώργιος, Μόκκας Βασίλειος
Γραμματεία αγώνων: Μπουϊπσίδης Ανδρέας, Τσιάμη Δάφνη, Ράτης Παύλος
Εκφωνητής: Ρέμος Χρήστος
Οι αγώνες αυτοί αποτελούν μια σημαντική αθλητική εκδήλωση για την περιοχή και αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον πολλών φίλων του αθλητισμού.
ΟΙ ΑΓΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ «ΤΑ ΕΛΕΥΘΕ ΡΙΑ» ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ. – Τὴν προσεχή Τετάρτη στο Σιδηρόκαστρο ο τοπικός Εθνικός διοργανώνει τους Β΄ Πανσερραϊκούς ἀγώνες στίβου «Τα Ελευθέρια» στοὺς ὁποίους θα λάβουν μέρος όλοι οἱ σύλλογοι της περιο χής, το πρόγραμμα τῶν ἀγώνων είναι το παρακάτω: Ώρα 6 μ.μ. Παρέλαση ἀθλητών, έπαρση σημαίας, όρκωμο σία ἀθλητών, προσφώνηση του προέ δρου του Α.Γ.Σ. Σιδίστρου κ. Ν. Παν παδοπούλου, κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἀν γώνων ὑπὸ του του νομάρχου Σερρών κ. Π. Γύφτουλα, ἀποχώρηση ἀθλητών, Ώρα 6.15 μ.μ. Δρόμος 110 μ. μετ' ἐμποδίων ἀνδρών, άλμα εἰς μήκος γυναικών, άλμα εἰς ύψος γυναικών, σφαιροβολία γυναικών. Ωρα 6.35 μ. μ. Δρόμος 100 μ. γυναικών. Ωρα 6.40 μ.μ. Δρόμος 100 μ. ἀνδρών, Άλμα εις μήκος γυναικών, αφαιρο βολία ἀνδρών, ἀκοντισμός άνδρων. Ωρα 6.50. μ.μ. Δρόμος, 800 μ. ανα δρών. Ωρα 7 μ.μ. Δρόμος 400 μ. ἀνδρών, δρόμος 1.500 μ. γυναικών, άλμα τριπλούν ἀνδρῶν, ἀκοντισμός γυναικών. Ώρα 7.15 μ.μ. Δρόμος 400 μ. γυναικών, άλμα εἰς ὑψος ἀνδρών, δισκοβολία ἀνδρών, δρόμος 5.000 άνδρών. Ώρα 7.45 μ.μ. Σκυταλοδρο μία 4x100 μ. γυναικών καὶ σκυτα λοδρομία 4Χ400 μ. ανδρών. Οἱ ἐπιτροπές το τίσθηκαν ως τών ἀγώνων καταρ
Ελλανόδικος επιτροπή: Επιθεωρητής φυσικής αγωγής Ν. Σερρών, πρόεδρος ΤΕ ΣΕΓΑΣ Αν. Μακεδονίας, πρόε δρος Μ.Γ.Σ. «Βισάλτης» Νιγρίτης, πρόεδρος Α.Γ.Σ. Σιδηροκάστρου.
Αγωνόδικος έπιτροπή: Αλυτάρχης Χριστοδούλου Γεώργιος γυμνασίαρχος Γεωργουλάκης Μιχαήλ, έφορος δρό μων Τζιώνηκε Εύθύμιος, έφορος άλ μάτων Παυλίδης Παύλος, ἐφ. ρίψεων Αρβανιτίδης Αντώνιος, ἐφ᾿ τάξεως Σταύρου Χρήστος, ἀφέτης Φρούσιος Αλέξανδρος, κριτές δρόμων Κατσά
νης Κλωνάρης. Πεχλιβάνης Φώτιος, Βασιλογιαννάκης Γεώργιος, Συμεωνί
δου Χαρούλα, Πανοπούλου Καλλιόπη, κριτές ἄλμάτων Σμάγαδου Φωτεινή,
Πομπουλίδης απουλίδης Αντώνιος, ακρύδας, Aπόστολος, ·κριτές ρίψεων. Μπανιώτης
Δημήτριος. Τσελεκίδης Θεοχάρης. Η- λιάδης Παναγιώτης. Αλελής Γεώργι ος, κριτές στροφών Καλτσίδης Θεοπάκης, Λασκαρίδης Γεώργιος, Μόκκας Βασίλειος, γραμματεία ἀγώνων Μπο
ιπσίδης Ανδρέας, Τσιάμη Δάφνη. Ρά- της Παύλος καὶ ἐκφωνητής Ρέμος Χρήστος,
 Φύλλο: 23/6/1979, 
Σελίδα: 4

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος