Τηλεγράφημα βουλευτής κ. Ιντζέ για την επαπειλούμενη καταστροφή της νέας πατατοπαραγωγής της περιοχής Σιδηροκάστρου, 29 Ιουνίου 1959

Στις 29 Ιουνίου 1959, ο φιλελεύθερος βουλευτής Σερρών κ. Ιντζές απέστειλε επείγον τηλεγράφημα προς τους αρμόδιους υπουργούς σχετικά με την επαπειλούμενη καταστροφή της νέας πατατοπαραγωγής της περιοχής Σιδηροκάστρου. Στο τηλεγράφημα αναφέρεται ότι η παραγωγή γεωμήλων της περιοχής, η οποία ανέρχεται περίπου σε ένα και μισό εκατομμύρια οκάδες και προέρχεται κυρίως από αμμώδη εδάφη, κινδυνεύει να καταστραφεί εάν δεν επιτευχθεί άμεση διάθεσή της.

Οι έμποροι Σερρών, οι οποίοι είναι οι αποκλειστικοί αγοραστές, δεν απορροφούν περισσότερες από τρεις χιλιάδες οκάδες ημερησίως. Αντίθετα, οι έμποροι των υπόλοιπων κωμών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εισάγουν μεγάλες ποσότητες πατάτας από τα νησιά και άλλες απομακρυσμένες πατατοπαραγωγικές περιοχές, συναγωνιζόμενοι έτσι τα γεώμηλα του Σιδηροκάστρου.

Ο κ. Ιντζές παρακαλεί τους αρμόδιους να λάβουν άμεσα μέτρα για τη διάθεση των παραπάνω ποσοτήτων πατάτας από το Σιδηρόκαστρο, απαγορεύοντας την εισαγωγή από άλλες περιοχές της χώρας. Εναλλακτικά, ζητά να επιτραπεί η ελεύθερη διάθεση των προϊόντων από τους παραγωγούς. Κάθε καθυστέρηση θα συνεπάγεται φθορά λόγω σήψης, δημιουργώντας έναν αναπότρεπτο κίνδυνο ολοσχερούς καταστροφής του προϊόντος και των χιλιάδων παραγωγών που επιβιώνουν αποκλειστικά από αυτό το προϊόν.
ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗ Η ΝΕΑ ΠΑΤΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΕΡΡΑΙ, 29.- Ο φιλελεύθερος δου λευτής Σερρών κ. Ιντζές ἀπέστειλεν εἰς τοὺς ἁρμοδίους ὑπουργοὺς τὸ κάτωθι την λεγράφημα:
«Παραγωγή γεωμήλων περιφερείας Σι δηροκάστρου, ἀνερχομένη ὡς ἔγγιστα εἰς Ένα καὶ ἥμισυ ξκατομμύρια ὀκάδας καὶ προερχομένη κυρίως ἐξ ἀμμωδών έδαν φῶν, κινδυνεύει να καταστραφῇ ἐὰν δὲν Επιτευχθῇ ἄμεσος διάθεσις της. Εμπο ροι Σερρών κύριοι καὶ ἀποκλειστικοί ἀν γορασταί, δὲν ἀπορροφούν πλέον τῶν τριών χιλιάδων Βκάδων οκάδων ημερησίως. Av- τιθέτως, Έμποροι υπολοίπων κομών "Αν. Μακεδονίας καὶ Θράκης εἰσάγουσι μεγά λας ποσότητας ἐκ νήσων καὶ ἐξ ἄλλων ἀπομεμακρυσμένων πατατοπαραγωγικών διαμερισμάτων, συναγωνιζόμενοι μάλι στα τὰ γεώμηλα του Σιδηροκάστρου. Παρακαλούμεν λάβητε άμεσα μέτρα δεν αθέσεως άνω ποσοτήτων Σιδηροκάστρου ἀπαγορεύοντες εἰσαγωγὴν ἐξ ἄλλων περι σχῶν χώρας, ἄλλως ἐπιτρέψατε Ελευθέραν διάθεσιν ἐκ μέρους παραγωγών. Πάσα καθυστέρησις συνεπάγεται φθοράν προς τόντος ἐκ σήψεως, δημιουργουμένου ένα πεῦθεν ἀναποτρέπτου κινδύνου ολοσχε ροῦς καταστροφής προϊόντος ἀλλὰ καὶ χιλιάδων παραγωγών, επιζώντων ἐκ μόν του καὶ ἀποκλειστικού προϊόντος τούτου
Φύλλο: 30/6/1959, 
Σελίδα: 3

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος