Χοροεσπερίδα στο κέντρο "Παράδεισος" στο Σιδηρόκαστρο, 29 Ιουνίου 1961

Σίδηροκαστρο, 29 Ιουνίου 1961 - Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η χοροεσπερίδα, την οποία διοργάνωσε ο σύλλογος και οι κηδεμόνες των μαθητών του τρίτου δημοτικού σχολείου στο Εξοχικό κέντρο "Παράδεισος". Τα έσοδα θα διατεθούν υπέρ του ταμείου της σχολικής εφορείας. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο βουλευτής της Β' Σερρών κ. Ιντζές, ο έπαρχος και η κα. Σαραντοπούλου, ο Δήμαρχος και η κ. Τριανταφυλλίδου, ο Δήμαρχος Σερρών και η κ. Σταυρίδου, ο διοικητής του 8ου συντάγματος πεζικού κ. Μορώνης, η γενική επιθεωρήτρια κ. Παπαστεφάνου, ο επιθεωρητής των μαθητικών σχολείων κ. Παντελιού, ο ταγματάρχης και η κα. Νικολαΐδου, ο κ. Παπαματθαίου και η καταστολός Άνθουλα Παπαματθαίου, ο γιατρός και κ. Γκογκλέρη, ο δικηγόρος και κ. Γώγου, ο τελώνης και η κα. Δεσποτίδου, ο γεωπόνος Καραγιάννης και η μνηστή του δικηγόρου Β. Β. Τσακτάνη, ο ειρηνοδίκης και η κα. Ξενοπούλου, ο προϊστάμενος του 0. Τ.Ε. και η κα. Σαμαρά, ο διευθυντής του Εθνικού ορφανοτροφείου αρρένων και κ. Βλαχάβα, ο διευθυντής της Α.Τ.Ε. και η κα. Κλαψίδου, κ. και κ. Κατσαντώνη, κ. και κ. Μπούζιου, κ. και κ. Τζενιδάκη, κ. και κ. Εργαζοπούλου, κ. και κ. Ιωάννου, κ. και κ. Πασματζίδου, δ. Μάχη Πασματζίδου, δ. Πίτσα Τουτζόγλου, δ. Έλλη Πρίφτη, κ. και κ. Μεσιτίδου, κ. Βασίλ. Άρβανιτίδης, κ. Ιωάν. Άρσος, κ. Πέτρος Δήμαπάτης, κ. Αναστ. Ιωαννίδης, δ. Χρυσούλα Δομουκτσή, κ. και κ. Βασιλ. Μηλιάδου, κ. Θωμ. Καμπέρης, δ. Άννουλα Καμπέρη, κ. και κ. Ρούπα, κ. και κ. Θεοχ. Βερβέρη, δ. Ειρήνη Παναγιώτου, κ. και κ. Εύστρατ. Καρολίδου, κ. και κ. Γ. Ντικμπασάνη, κ. και κ. Λυρίδου, δ. Ευαγγελία Ευαγγελίδου, κ. και κ. Ι. Γκούβελη, κ. και κ. Σάρδη, κ. και κ. Άνδρεάδου, κ. και κ. Γρηγορίου, κ. και κ. Κατσαφέρη, δικ. και κ. Ακογλου, δ. Μαγδαληνή Βασδέκα, πρόεδρος του συλλόγου γανέων και κηδεμόνων μαθητών του τρίτου δημοτικού σχολείου κ. Δουκίδου, αντιπρόεδρος κ. Καρατζούλης, ταμίας δημοτικού κ. Άπογλου, γενικός γραμματέας κ. Ξανθάκης, σύμβουλοι και πολλοί άλλοι.
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ, 29. - Μεγάλην
επιτυχίαν ἐσημείωσεν ἡ χοροεσπερίς, ὁποίαν ἐπεραγματοποίησεν ὁ σύλλογος καὶ κηδεμόνων τῶν μαθητῶν τοῦ προτύπου Γ' δημοτικού σχολείου εἰς τὸ Εξαχικόν κέντρον τον «Παράδεισος». ». Το προ ἴὸν τῶν τῶν εἰσπράξεων θὰ διατεθῇ ὑπὲρ τοῦ ταμείου · τῆς σχολικῆς ἐφορείας. Παρέστης σαν, βουλευτής β Σερρών κ κ. Ιντζές, ὁ ἔπαρχος καὶ ἡ κ. Σαραντοπούλου, Δ δή μαρχος καὶ ἡ καὶ ή κα κ. Τριανταφυλλίδου, ο δή 8 μαρχος Σερρών καὶ καὶ ἡ κ. Σταυρίδου, ο διοικητής τοῦ ἀβ συντάγματος πεζικού κ. Μορώνης, Η γεν. ἐπιθεωρητὴς καὶ 17 Παπαστεφάνου, δ Επιθεωρητής τῶν ματικών σχολείων και κ. Παντελιοῦ, ὁ ταγματάρχης καὶ ἡ κ. Νικολαΐδου, κ. Παπαματθαίου, ή κηγόρος και η κατα ᾿Ανθούλα Παπαματθαίου, ὁ ἰατρὸς καὶ κ. Γκογκλέρη, δικηγόρος κ και Γώγου, Βόγα, ὁ τελώνης καὶ ή κ. απρὸς καὶ τι ἡ κ. Δεσποτίδου, ὁ γεωπόνος Καραγιάννης καὶ Η μνηστή του δικη ἡ γόρος Β. Β. Τσακτάνη, δ · εἰρηνοδίκης καὶ ἡ κ. Ξενοπούλου, ὁ προϊστάμενος τοῦ 0. Τ.Ε. καὶ ἡ κ. Σαμαρά, ὁ διευθυντής του Εθνικού ὀρφανοτροφείου ἀρρένων καὶ κ. Βλαχάβα, ὁ διευθυντὴς τῆς Α.Τ.Ε. καὶ ή κ. Κλαψίδου, ὁ κ. κα καὶ 1η κ. Κατσαντών νη, ο κ. καὶ ἡ κ. Μπούζιου, ὁ κι καὶ ἡ κ. Τζενιδάκη, ο κ, καὶ ἡ κ. Εργαζοπού λου, ὁ κ. καὶ ἡ κ. Ιωάννου, ὁ κ. καὶ ἡ κ. Πασματζίδου, ή δ. Μάχη Πασματζί δου, ή δ. Πίτσα Τουτζόγλου, ἡ δ. Έλλη Πρίφτη, ὁ κ. καὶ ἡ κ. Μεσιτίδου, ὁ κ. Βασίλ. ᾿Αρβανιτίδης, ὁ κ. Ιωάν. "Άρσος, Ο κ. Πέτρος Δήμαπάτης, ο κ. Αναστ. 1 ωαννίδης, ἢ δ. Χρυσούλα Δομουκτσή, ὁ κ. καὶ ἡ κ. Βασιλ. Μηλιάδου, ο κ. Θωμ. | Καμπέρης, ἡ δ. "Αννούλα Καμπέρη, ο κ. καὶ ἡ κ. Ρούπα, ὁ κ. καὶ ἡ κ. Θεοχ. Βερ βέρη, ἡ δ. Εἰρήνη Παναγιώτου, ὁ κ. καὶ ή κ. Εύστρατ. Καρολίδου, ὁ κι καὶ ἡ κι Γ. Ντικμπασάνη, ὁ κ. καὶ ἡ κ. Λυρίδου, Η δ. Ευαγγελία Εὐαγγελίδου, ὁ κι καὶ Η κ. Ι. Γκούβελη, ὁ κ. καὶ ἡ κ. Σάρδη, ὁ κ. καὶ ἡ κ. ᾿Ανδρεάδου, ὁ κ. καὶ ἡ Η κ. Γρηγορίου, ὁ κ. καὶ ἡ κ. Κατσαφέρη, δικ. καὶ ἡ κ. Ακογλου, ή δ, Μαγδαληνή Βασδέκα, ἡ πρόεδρος του συλλόγου γα · νέων καὶ κηδεμόνων μαθητών του προτύ που Γ΄ δημοτικού σχολείου κ. Δουκίδου, |ὁ ἀντιπρόεδρος κ. Καρατζούλης, ἡ ταμία δημοτικού κ.
ας κ. ῎Απογλου, ὁ γεν. γραμματεύς κα Ξανθάκης, οι σύμβουλοι καὶ πολλοὶ ἄλλοι.
Φύλλο: 30/6/1961, 
Σελίδα: 5

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος