Ο εορτασμός της 52ης επετείου από την απελευθέρωση των Σερρών και του Σιδηροκάστρου, 29 Ιουνίου 1965

 
Ο εορτασμό της 52ης επετείου στις 29 Ιουνίου 1965 από την απελευθέρωση των Σερρών και του Σιδηροκάστρου. Στις Σέρρες, η εορτή πραγματοποιήθηκε με μεγαλοπρέπεια και περιλάμβανε επίσημη δοξολογία στην οποία παρευρέθηκαν σημαντικοί επίσημοι, όπως ο υφυπουργός δημοσίων έργων κ. Αγγελούσης, ο β' αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Μαυρίδης, οι βουλευτές κ.κ. Ίννας Τζες και Χρίστογλου, ο διοικητής της μεραρχίας στρατηγός, και ο δήμαρχος κ. Ανδρέου, καθώς και πλήθος κόσμου. Ο πανηγυρικός της ημέρας εκφωνήθηκε από τον καθηγητή του Α' Λυκείου Σερρών κ. Ν. Κεραμιτσόπουλο. Μετά τη δοξολογία, κατατέθηκε στεφάνι στο μνημείο του Εμμ. Παπά και ακολούθησε παρέλαση μαθητών, παλαιών πολεμιστών και στρατιωτικών τμημάτων. Το απόγευμα διεξήχθησαν στρατιωτικοί αγώνες στίβου στο εθνικό στάδιο.

Στο Σιδηρόκαστρο, η 52η επέτειος γιορτάστηκε με δοξολογία στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Γεωργίου, χοροστατούντος του σεβ. μητροπολίτη κ. Βασιλείου και του κλήρου. Ο πανηγυρικός εκφωνήθηκε από τον δικηγόρο κ. Α. Παπαματθαίου. Την παραμονή της επετείου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε προσκλητήριο των σφαγιασθέντων και φονευθέντων στους αγώνες πριν την απελευθέρωση της πόλης. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, κατατέθηκαν στεφάνια και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των νεκρών.


ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΕΡΡΑΣ
ΣΕΡΡΑΙ, 29.- Με μεγαλοπρέπειαν έωρο τάσθη εἰς Σέρρας ή 52α ἐπέτειος της άπε- λευθερώσεως της πόλεως. Την πρωΐον έτε- λέσθη ἐπίσημος δοξολογία εἰς τὴν ὁποίαν παρέστησαν ὁ ὑφυπουργός δημοσίων έργων κ. ᾿Αγγελούσης, ὁ β' ἀντιπρόεδρος της βουλής κ. Μαυρίδης οἱ βουλευταί κ.κ. ἵνα τζές καὶ Χρίστογλου ὁ διοικητής της δεν κάτης μεραρχίας χατρατηγός και γιΑνδριά δήμαρχος κ. ᾿Ανδρέου καὶ πλήθος κόσμου. Τον και νηγυρικόν τῆς ἡμέρας εξεφώνησεν ὁ καθη γητής του Α΄ λυκείου Σερρών κ. Ν. Κερα. μιτσόπουλος. Μετά την δοξολογίαν, ἐγένε το κατάθεσις στεφάνου εἰς το μνημείον Ἐμμ. Παπά καὶ ἠκολούθησε παρέλασις μα θητών, παλαιών πολεμιστών καὶ στρατιω τικών τμημάτων. Το απόγευμα εἰς τὸ ἐθνι κὸν στάδιον ἐτελέσθησαν στρατιωτικοί άν γώνες στίβου,
ΚΑΙ ΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ, 29. - Εἰς τὸν μην τροπολιτικόν ναὸν τοῦ ᾿Αγίου Γεωργίου εν τελέσθη ἐπὶ τὴ 52α ἐπετείω τῆς ἀπελευθε ρώσεως του Σιδηροκάστρου δοξολογία, χαι ροστατούντος του σεβ. μητροπολίτου κ. Βα σιλείου, ουμπαρισταμένου καὶ του κλήρου, Τον πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησεν ὁ δικηγόρος κ. Α. Παπαματθαίου. Την παρα μονὴν τῆς ἡμέρας τοῦ ἑορτασμοῦ ἐτελέσθη ἐπιμνημόσυνος δέησις, μετά την λήξιν της ὁποίας ἐγένετο προσκλητήριον, τῶν σφα γιασθέντων καὶ φονευθέντων, εἰς τὰ πεδία των μαχών, πρὸ της πόλεως, ἐν συνεχεία δὲ κατετέθησαν στέφανοι καὶ ετηρήθη σιγή ενός λεπτού εἰς μνήμην τῶν νεκρών,
Φύλλο: 30/6/1965, 
Σελίδα: 7

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος