Τηλεγράφημα για την κρίσιμη κατάσταση των χωριών Αχλαδοχωρίου, Καρυδοχωρίου, Καπνοφύτου και Φαίας Πέτρας, 8 Ιουνίου 1962

Ο βουλευτής Σερρών κ. 'Αγ. ᾿Αγγελούσης ανακοίνωσε στον πρόεδρο της κυβέρνησης μια επείγουσα κατάσταση που αντιμετώπίζαν οι κάτοικοι της περιοχής του Σιδηροκάστρου – Αχλαδοχωρίου. Το τηλεγράφημα περιέγραφε την τραγική κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή εδώ και δεκαημέρου, με την περιοχή να είναι αποκομμένη από τη συγκοινωνία λόγω της καταστροφής του κύριου δρόμου που συνδέει τα χωριά αυτά με τα αστικά κέντρα.

Οι κάτοικοι των Αχλαδοχωρίου, Καρυδοχωρίου, Καπνοφύτου και Φαίας Πέτρας βρίσκονταν σε αναστάτωση, καθώς η επικοινωνία τους με τα αστικά κέντρα είχε διακοπεί εντελώς. Η κατάσταση που περιέγραφε ο κ. 'Αγ. ᾿Αγγελούσης συγκρίθηκε ακόμα και με την περίοδο της κατοχής, όπου η επικοινωνία γινόταν με υποζυγία,

Πέραν αυτού, οι κωμοπόλεις του Αχλαδοχωρίου και του Καρυδοχωρίου δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό λόγω της καταστροφής του ιδραγωγείου τους. Παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, δεν είχε ληφθεί καμία ενέργεια από το κράτος μέχρι τότε.

Στο τηλεγράφημα προστίθεται η έκκληση για άμεση δράση εκ μέρους της κυβέρνησης. Ζητείται η άμεση επισκευή του κατεστραμμένου δρόμου, η αποκατάσταση της διακοπείσης συγκοινωνίας και η άμεση οικονομική ενίσχυση των κατοίκων του Αχλαδοχωρίου και του Καπνοφύτου.

Η ίδια αδιαφορία υπάρχει από το κράτος και σήμερα μιας και μετά από τόσα χρόνια οι κάτοικοι των χωριών αυτών αναγκάζονται να περάνουν από έναν κατεστραμμένο δρόμο, με γέφυρες που παραπαίουν χωρίς τα σύγχρονα προστατευτικά κιγκλιδώματα, με κίνδυνο της ζωής τους.
ΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΕΡΡΑΙ, 8.- Ο βουλευτής Σερρών κ. 'Αγ. ᾿Αγγελούσης ἀπέστειλε πρὸς τὸν πρόεδρον τῆς κυβερνήσεως ὡς καὶ ἐν πουργούς συγκοινωνιῶν καὶ δημοσίων ἔρα γων τηλεγράφημα, εἰς τὸ ὁποῖον ἀναφέ- ρει, ὅτι ἐπισκεφθεὶς τὴν μεθοριακήν πε- -Η ριοχήν Σιδηροκάστρου ᾿Αχλαδοχωρίου διεπίστωσεν ὅτι οἱ κάτοικοι αὐτῆς εὐρί- σκονται εἰς τραγικὴν κατάστασιν, Ολό- κληρος ἡ περιοχὴ ἀπὸ δεκαημέρου εὐρίν σχεται ἀποκεκλεισμένη καὶ ἀποκομμένη συγκοινωνιακώς, λόγω τῆς ὀλοσχερούς καταστροφῆς τῆς δημοσίας ὁδοῦ Σιδη ροκάστρου – Αχλαδοχωρίου. Οι κάτοι- και τῶν χωρίων ᾿Αχλαδοχώριου, Καρυ- δοχώριον, Καπνόφυτον καὶ Φαιά Πέτρα εὑρίσκονται ἐν ἀναστατώσει, καθ' ὅσον ἡ ἐπικοινωνία τούτων καθίσταται ἀδών νατος μὲ τὰ ἀστικά κέντρα.
Εἰς τὸ τηλεγράφημα τοῦ κ. "Αγγελού ση προστίθεται ὅτι ἡ δημιουργηθείσα και τάστασις ἐνθυμίζει την περίοδον τῆς κατοχῆς, ὅτι ἡ ἐπικοινωνία ἐπραγματό ποιεῖτο δι' υποζυγίων. Πέραν τούτων αἱ κωμοπόλεις ᾿Αχλαδοχωρίου καὶ Καρυδο χωρίου στερούνται ποσίμου ὕδατος, λό γω καταστροφῆς τοῦ ἰδραγωγείου των Ἐν τῷ τῷ μεταξὺ παρὰ τὰς διαμαρτυρίας τῶν κατοίκων, οὐδὲν ἐγένετο μέχρι σή μερον εκ μέρους τοῦ κράτους. Τέλος, ζητείται διὰ τοῦ τηλεγραφής
ματος ὅπως δοθῆ ἐντολὴ ἀμέσως, δι τὴν ἐπισκευὴν τῆς καταστραφείσης ὁδοῦ, τὴν ἀποκατάστασιν τῆς διακοπείσης συγ κοινωνίας καὶ τὴν ἄμεσον οἰκονομικὴν ενίσχυσιν τῶν κατίκων ᾿Αχλαδοχωρίου καὶ Καπνοφύτου,


Από την εφημερίδα Μακεδονία στις 9/6/1962
Φύλλο: 9/6/1962, Σελίδα: 6

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος