Πανσερραϊκοί ποδηλατικοί αγώνες, 29 Ιουνίου 1933

Πανσερραϊκοί ποδηλατικοί αγώνες, 29 Ιουνίου 1933

Σέρρες, 29 Ιουνίου (Από τον μόνιμο ανταποκριτή μας) - Σήμερα με κάθε επισημότητα διεξήχθησαν οι αναβληθέντες Πανσερραϊκοί και Ποδηλατικοί Αγώνες.

Σε αυτούς παρευρέθηκαν ο Μεραρχεύων κ. Ζηζημόπουλος, ο σεβ. Μητροπολίτης Κωνσταντίνος και πλήθος φιλάθλων.

Τα τεχνικά αποτελέσματα αυτών έχουν ως εξής:

Δρόμος 1000 μ. Δ' Κατηγορίας:

Δεμερτζόγλου Ηρ. 38",
Γ. Τάλης 38"4 115.
Δρόμος 100 Δοκίμων:

Ιωάν. Τοσίδης 47"6 110 Ορφ.,
Ι. Αποστολίδης 53" Ηρ.,
Αστεριάδης Όρφ.
Δρόμος 3000 μ. Δοκίμων:

Αστεριάδης 5' 31" 110 Ορφ.,
Ι. Τοσίδης 5' 32" 110 Ορφ.,
Ι. Αποστολίδης Ηρ.
Δρόμος 3000 μ. Δ' Κατηγορίας:

Δεμερτζόγλου 5' 10" 510 Ηρ.,
Γ. Τσίλης Ορφ. 5' 10" 710,
Αθ. Κωνσταντινίδης 5' 13" 210 Ηρ.
Δρόμος 10000 μ. Δοκίμων:

Αστεριάδης 10' 40" 250 Ορφ.,
Τοσίδης 10' 41" 415 Ορφ.,
Αποστολίδης 10' 43" 250 Ορφ.
Δρόμος 50.000 επί δημοσίου οδού:

Β. Σχοινάς 1 ώρα 55' Ορφ.,
Αναστασιάδης 2 ώρες 5' Ηρ.,
Βήτος 2 ώρες 18' Ηρ.
Ο δρόμος 10000 μ. ακυρώθηκε λόγω του ότι αθλητής του Ηρακλή δεν συμπεριφέρθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος. Κατά πάσα πιθανότητα θα παραπεμφθεί το ζήτημα αυτό στο συμβούλιο ποδηλασίας του ΣΕΓΑΣ. Την επόμενη συνεχίστηκαν οι αγώνες και ολοκληρώθηκε το υπόλοιπο πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Δρόμος 20.000 μέτρων Δ' Κατηγορίας:

Δεμερτζόγλου Ηρακ. 38' 51" 315,
Τσίλης Ορφ. 41' 11" 115,
Σχοινάς 42' 42" 510 Ορφ.
Δρόμος 20.000 μέτρων Δοκίμων:

Τοσίδης Ορφ. 42' 56",
Αστεριάδης Ορφ. 43' 39",
Ηρακλής 43' 40" 510.
Δρόμος 5000 μέτρων Δ' Κατηγορίας:

Δεμερτζόγλου Ηρ. 9' 36" 115,
Τσίλης Ορφ. 9' 52" 810,
Σχοινάς Ορφ. 10' 12".
Δρόμος 5000 μέτρων Δοκίμων:

Τοσίδης 10' 33" 15,
Απταλίνης 10' 56" 710,
Αστεριάδης 10' 59" 35, όλοι Όρφ.
Μετά το πέρας των αγώνων, σε όλους τους νικητές αθλητές δόθηκαν διπλώματα.

Γενική βαθμολογία:

Ορφέας 41 βαθμοί (με τους δόκιμους συμπεριλαμβανόμενους),
Ηρακλής 17 βαθμοί.
Πολυνίκης αθλητής: Δ. Δεμερτζόγλου Ηρακλής, με 15 βαθμούς.

Ηρακλής-Απόλλων 1-0 (0-0).
ΣΕΡΡΑΙ, 29 Ιουνίου Τοῦ μονί μου ἀνταποκριτοῦ μας). - – Τή Σήμερον μετὰ πίσης έπιση ιότητος ἐγένον το οἱ ἀναβ ηθέντες Πανσερραι καὶ Ποδηλατικοὶ ᾿Αγώνες.
Εἰς τούτους παρέστησαν ὁ Με ραρχεύων κ. Ζηζημόπουλος, ὁ σβ. Μητροπολίτης Κωνσταντίνος καὶ ἄπειρον πλήθος φιλάθλων.
Τὰ τεχνικὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν ἔχουσι ὡς κάτπθι:
Δρόμος 1000 μ. Δ' Κατηγορίας. 1) Δεμερ ζόγλου Ηρ. 38", 2) Г. Ταλη 384 115.
Δρόμος 100 Δοκίμων.-1) Ιωάν Τοσίδης 47" 6110 Ορφ. 2) 1. A ποστολίδης 53" "Ηρ. 3) ᾿Αστεριά δης Όρφ.
Δρόμος 3000 μ. Δοκίμων. - 1) A στεριάδης 5' 31" 1)10 ΄Ορφ. 2) 1 Τι σίδη 5' 32" 1)10 ΄Ορφ., 3) Ι.'Α ποστολίδης 'Ηρ.
Δρόμος 3000 μ. Δ' Κατηγορίας 1) Δεμερτζόγλου 5' 10" 510 He 2) Γ. Τσίλης Ορφ. 5' 10" 7)10 3 ᾿Αθ. Κωνσταντινίδης 5' 13" 2) Ηρακλ,
Δρόμος 10000 μ. Δοκίμων.-1 ᾿Αστεριάδης 10' 40' 2)5 ᾿Ορφ. 2 Τοσίδης 10° 414 415 ᾿Ορφ. 3) ᾿Απο στολίδης 10' 43" 2)5 ᾿Ορφ.
Δρόμος 50.000 ἐπὶ δημ. ὁδοῦ. - 1) Β. Σχοι ἄς 1 ώρα 55' ᾿Ορφ. 2 ᾿Αναστασιάδης 2 ὥρ. 5' Ηρακλ. 3) Βήτος 2 ώρ. 18 'Ηρακ. Ο δρόμος 10000 μ. ἡκυρώθη λό
γω τοῦ ὅτι ἀθλητὴς του Ηρακλέ ους δὲν συμπεριεφέρθη συμφώνως τοῦ κανονισμοῦ κατὰ τὴν ώραν τῆς διεξαγωγῆς τοῦ ἀγωνίσματος. Κατὰ πᾶσαν πιθανότητα θὰ παι ο πεμφθὴ τὸ ζήτημα τοῦτο εἶ
συμβούλιον ποδηλασίας τοῦ Σέγας Τὴν ἐπομένην συνεχιζομένων τῶν ἀγώνων ἐτελέσθη τὸ ὑπόλοι· πον μέρος τοῦ προγράμματος τε ποτελέσματα δὲ ταύτης ἔχουσι ὡς ἑξῆς.
Δρόμος 20.000 μέτρ. Δ΄. Κατηγο ρίας 1 Δεμιρεζόγλου Ήρακ. 38 514 315 2) Τσ.χ ης Ορφ. 4)'11" 115 3] Σχινάς 4242" 5110 ᾿Ορφ Δρόμο; 20.000 Δο ίμων.-1) Τσι λίδης ᾿Ορφ. 42'56" 2] ᾿Αστεριάδης Ορφ. 43'39" 3) Ἡρακλῆς 43-40 5110.
Δρόμος 5000 μέτρ. Δ' Κατηγο ρίας. -1] Δερμετζόγλου Ηρ. 9-36 115 2] Τσίλης. 'Ορφ. 9'52" 8]10 3 Σχοινάς Ο φ 10'12
Δρόμος 5.000 μ. Δοκίμων. - Τοπίδης 10' 33" 1)5. 3) ᾿Απταλίνης 10′ 56 7)10, 3) ᾿Αστεριάδης 10 59΄ 3)5 ἅπαντες Ορ ρέως.
Μετὰ τὸ πέρας τῶν ἀγώνων εἰς ἅπαντας τοὺς νικητὰς ἀθλητὰς διενεμήθησαν διπλώματα.
Γενική βαθμολογία. – 1) ᾿Ορφεύς βαθ. 41 ( ὧν δοκίμων συμπεριλαμ βανομένων), 2) Ηρακλή; β θμ. 17 πολυνίκης ἀθλητὴς Δ. μεριζόγλου Ήρακ. 15.
Ηρακλῆς ᾿Απόλλων 1-0 (0-0)
Αθλητικά Χρονικα
Σελίδα 2

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Γιαγιά στην Καππαδοκία τραγουδά Ελληνικό παραδοσιακό (Βίντεο)

Τραγωδία στo Χαρωπό, νεκρό μωράκι 8 μηνών.

Η καταπράσινη Καστανούσσα το 2024 : Το χωριό που θυμίζει ενα τεράστιο γκαζόν με βίλες

Νέα

Φωτογραφία της ημέρας

Φωτογραφίες

Βίντεο

Πρόσωπα

Καταστήματα

Συνταγές

Χθεσημεραυριο

Μουσικές Επιλογές: Bουτιά στο παρελθόν

Ιστορίες

Τσιμεριτας

Ο χαζός του χωριού

Κλινικός Ψυχρολόγος