Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

Εκτροπή του Στρυμόνα, Κερκίνη 27 Φεβρουαρίου 1933

«Εκσκαφεύς Δράγκλαϊν "Σέρραι" εμφράσσων την παλαιάν κοίτην του Στρυμόνος δια την εκτροπήν Ρούπελ-Κερκίνης, 27-2-1933».

(Φωτογραφία: ΓΑΚ-Αρχεία Νομού Σερρών)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου