Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017

Ιδρύματα, Τζαμιά, Τεκέδες και Ζαβιγιέλερ στο Δεμίρ Χισάρ (Σιδηρόκαστρο) επί Τουρκοκρατίας

Ιδρύματα, Τζαμιά, Τεκέδες και Ζαβιγιέλερ στο Δεμίρ Χισάρ (Σιδηρόκαστρο) επί Τουρκοκρατίας

İsmihan Sultan Evkafı
Şehid Mehmed Paşa Evkafı
Çifte Hamam Vakfı
Ilıca Vakfı
Sultan Murad Han Cami
Kamerşah Sultan Cami
Çarşı Cami
Karataş Cami
Koca Mustafa Paşa Cami
Geyvan Ağa Zaviyesi
Ali Baba Zaviyesi
Şid Efendi Zaviyesi
İlyas oğlu Hacı Mehmed Efendi Zaviyesi
Kande Gazi Tekkesi
Halvetiye Tekkesi
Abdullah bin Emin Ağa Medresesi


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου