Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017

Χωρία στον Καζά του Δεμίρ Χισάρ (Σιδηροκάστρου) επί Τουρκοκρατίας

Χωρία στον Καζά του Δεμίρ Χισάρ (Σιδηροκάστρου) επί Τουρκοκρατίας

Askova, Balmış, Bodorosniç, Bogdan, Boray-ı Bâlâ, Boray-ı Zîr, Bozdere, Bozyer, Brada-i Bâlâ, Brada-i Zîr, Brezova,  Çavdar, Çervişte, Çiftlik, Çivan, Dilmetçe, Ditrine, Esne, Fezçedi, Galşova, Horodosta,  Hubatanca, İlina, İlye-i Zîr, İspatova, Kamaryo, Karataş, Katoniçe, Kepre(Kibriye), Kılkış, Kırcık, Kırçova, Koçeşte, Köklü, Kumuli(Kumlu), Küşve, Lağatuz, Lasori, Limefçe, Mandıracık, Mermerice, Morkosine, Nasliç, Öksüzler, Palmeş, Peruya-i Bâlâ, Pleve, Pordi, Porer, Poroy-i Bâlâ, Poroy-ı Zîr, Rakdniçe, Rakokça, Ravil, Raykofça, Revane,  Sadık, Savyak, Sayvan, Sengel, Sinekli, Snoviç, Starveş, Sveti Petka, Şahve, Tabvalnik(Tapolnik), Tekova, Tersane, Tirene(Terne), Todoriç, Üçlüdere, Üstünç, Vera, Veterniye(Vetrin), Yanova, Yurd-ı Bâlâ,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου