Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Επιγραφή που βρέθηκε στο Μελένικο, 13ος αι μ.Χ.

Επιγραφή που βρέθηκε στο Μελένικο, 13ος αι μ.Χ.

1 ☩ δέησ(ις) τοῦ δού(λου) τοῦ θ(εο)ῦ Σεβαστοῦ τοῦ
Βλαδιμήρου αὐταδέλφου Σεβα-
στοῦ τοῦ Φράγγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου