Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Επιγραφή Παρθικόπολις, που σήμερα την αποκαλείτε Σαντάνσκι, 400-550 μ.Χ

Επιγραφή Παρθικόπολις, που σήμερα την αποκαλείτε Σαντάνσκι, 400-550 μ.Χ

1 ☩ τίς ∙ ἔτευξε θέσκελον ἔργον
καλλονῇ ὄμματ’ εὐφρε͂νον {²⁶εὐφραῖνον}²⁶
ποθῖς μαθῖν; ∙ Ἰωάννης πέλι ∙
ἀνὴρ #⁵⁶ πινυτὸς ∙ τὰ δ’ ἄλλα
5 σώφρων ∙ ὃς ἀρχιέριον ἔλαχε
ἀμφιέπιν θῶκον ∙ τούτου δ’ ἔσχε
προηγήτορα ∙ ἄνδρα ὁ[σιώτατον]
τοὔνομα φέροντ’ Ο[— — — — —].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου