Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Επιγραφή Παρθικόπολις, που σήμερα την αποκαλείτε Σαντάνσκι, 5ος-6ος μ.Χ

Επιγραφή Παρθικόπολις, που σήμερα την αποκαλείτε Σαντάνσκι, 5ος-6ος μ.Χ

1 ☩ τί σπεύδις; μάν-
θαν<ε> θανῆν κὲ ἐρεῦ
τάφῳ γιγνόσκιν Γέ-
νολον εἶνε τοὔνομα,
5 ὅστις γῆρας τίμιον ἐ-
σχικὸς κὲ βίον ἀκιλίδ-
ουτον ἐπὶ μίκιστον βί-
ου χρόνον ζήσας πλι-
ρόσας εὐσέμνος στρατί-
10 αν νουμεραρίου τῆς σ-
τρατοπεδαρχικῖς τά-
ξεος τοῦ Ἠλλυρίο<υ>. κ-
ελεύσι δὲ Χ(ριστο)ῦ ἐνθάδ-
ε κατετέθη μη(νὸς) Ὀκτ-
15 ονβρίου {²⁶Ὀκτωβρίου}²⁶ ἰνδ(ικτιῶνι) δευτ-
έρᾳ. ☩

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου