Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Επιγραφή Παρθικόπολις, που σήμερα την αποκαλείτε Σαντάνσκι, 6ος αι μ.Χ.

Επιγραφή Παρθικόπολις, που σήμερα την αποκαλείτε Σαντάνσκι, 6ος αι μ.Χ.

1
☩ Κρι☩-
 σπίνου
 ὑποδι-
ακόνου
5
[— — —]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου