Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Επιγραφή που βρέθηκε στον Μαύρο Βράχο

Επιγραφή που βρέθηκε στον Μαύρο Βράχο

Makedonia (Sintike?) — Herakleia? (Sidirokastro) — 156/157 μ.Χ
1        ἀγαθῇ τύχῃ.
θεοῖς σωτῆρσι Ἀρτέμιδι καὶ Ἀπόλ-
λωνι καὶ τῇ πατρίδι, ❦ Γναῖος Τερέν-
τιος Λουκειλιανὸς Ἀλέξανδρος
5 καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ Κλαυδία Λουκειλία
τοὺς ναοὺς καὶ τὰ περὶ τοὺς ναοὺς
κατεσκεύασαν ἐκ θεμελίων ἐκ τῶν
ἰδίων. ❦ ἔτους ηπρʹ ❦ σεβαστοῦ ❦ τοῦ καὶ ❦ δτʹ. ❦

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου