Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Ρωμαϊκές επιγραφές της πόλης των Σερρών


Cḷạụdius an(norum) L h(ic) s(itus) e(st).
   Bula viro
    f(aciendum) c(uravit).


Q(uintus) Iulius Q(uinti) f(ilius)
Aniesis do<m>-
o Foro Iuli an(n)o-
rum XL stipendi-
orum XX mil(es)
leg(ionis) XI
     h(ic) s(itus) e(st).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου