Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Γραμματόσημα και γράμματα των Σερρών επί Τουρκοκρατίας

Σέρρες: POSTAHANE-İ SİROZ 1278 negative seal in old-Turkish (C&W S2-49,  (Post Office of Serres), faint blue on entire folded letter with dateline in Greek "Σέρρες την 12 Απριλίου 863" (12-4-1863) sent to Θεσσαλονίκη (Salonica), F (RRR)
Σέρρες: SERRES JUIN.19.[92] bilingual postmark (C&W C2-Ad32, black on small cover with 1pi 1892 sent to Budapest Hungary, via CONSTANTINOPLE ARRIVEE 20.JUIN.92, VF (B)
Σέρρες: AN CANİB-İ POSTA-İ SİROZ 257 negative seal in old-Turkish (C&W S1-48, (On behalf of the Post of Serres), blue on entire folded letter with dateline in Greek "Σέρρας την 19.Φεβρ.1857" (19-2-1857) sent to Constantinople, ex Cronin collection, F (B)
Σέρρες: SERRES 16-8-907 bilingual postmark (C&W C3-54, black on 20pa 1905 postcard stationery sent to 1/1 WIEN 1 6b 19.8.07 Austria (blue), ex Cronin collection, VF (C)
Σέρρες: SERRES 12-1-909 bilingual postmark (C&W C3-54, faint blackish violet on picture postcard with 20pa 1908, sent to Corfou Greece, G-F (C)
Σέρρες 1: SERRÉS 1 20-1-912 bilingual postmark (C&W C6-55, black on cover with 1pi 1910, sent to USA via SALONIQUE 1 21-2-912, ex Cronin collection, VF (C)
Σέρρες: AN CANİB-İ POSTA-İ SİROZ 257 negative seal in old-Turkish (On behalf of the Post of Serres), blue on entire folded letter with dateline in Greek "Σέρρες τη 26.Φεβρ.1860" (26-2-1860) sent to "Βιτώλια" (Monastir, Manastir), ex Cronin collection, VF (B)
Σέρρες: SERRES AOUT.1.- bilingual postmark (C&W C2-Ad32, black on receipt of a telegram with 10pa revenue stamp, VF -reduced at right (C)
Σέρρες: AN CANİB-İ POSTA-İ SİROZ 257 negative seal in old-Turkish (On behalf of the Post of Serres), blue on entire folded letter with dateline in Greek "Σέρρες τη 26.Φεβρ.1860" (26-2-1860) sent to "Βιτώλια" (Monastir, Manastir), ex Cronin collection, VF (B)
Σέρρες: AN CANİB-İ POSTA-İ SİROZ 257 negative seal in old-Turkish (On behalf of the Post of Serres), blue on cover with receiver's address in old-Turkish, F+ (B)
Σέρρες: SERRES .-.-907 bilingual postmark (C&W C3-54, faint black on picture postcard with 10pa 1905, sent to Athens Greece, G-F (C)
Σέρρες: SİROZ 81 postmark in old-Turkish (C&W AC2-51, (Serres), oily violet on entire folded letter with dateline in Greek "Εν Σέρραις τη 31 Ιουλίου 1883" (31.7.1883), with Duloz 2pi sent to "Θεσσαλονίκην" (Salonica), VF+ (B)
Σέρρες: SERRÉS 12-9-909 bilingual postmark (C&W C3-64, black on cover (with contents in old-Turkish) with 1pi 1908, sent to Constantinople, VF (C)
Σέρρες (4 different postmarks): SİROZ 81 postmark in old-Turkish (C&W AC2-51, (Serres), violet on block of 4x10pa Duloz & blue on 1pi Duloz, SERRES NOV 4.94 & SERRES AOUT.-.- bilingual postmark, black & violet respectively on 1pi 1892, SERRÉS 1 14-12-910 & SERRÉS 1 10-7-911 bilingual postmark (C&W C6-55, violet on fragment with 2pi 1909 and black on block of 4x20pa 1910, SERRÉS 2 -.-.912 & SERRÉS 2 1-6-912 bilingual postmark, black on block of 4x2pi 1909 (the upper left stamp has the tughra turned to the right!!) and black on fragment with pair of 20pa 1910, ex Cronin collection, F-Sup (C) (C) (C) (C) (M)
Σέρρες 2: SERÉS 2 -.-.12 bilingual postmark, black on 50pi 1908, VF (M)
Σέρρες 1: SERRÉS 1 4-10-910 bilingual postmark (C&W C6-55, violet on postcard stationery 20pa 1910, VF (C)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου